Oproep vir 'n Gelofte Byeenkoms

Die respons op die oproep tot 'n Gelofte Byeenkoms by die Voortrekker Monument op 16 Desember 2013 het op 'dowe ore' geval, en bestaan bykans nie...

Vader het gesê dat, gesien in die lig van hierdie swak respons, kan die verwoesting waarvan vooraf vertel is, nie weggedraai word nie, en dat elke gelowige wie WEL die erns van die probleem sien, na Hom toe moet draai vir uitredding en met hul sonde moet regstel - verwys asseblief na die e-posse aangeheg aan hierdie webblad.

Daar is baie inligting op hierdie blad van waarde aan dié wat WERKLIK bekommerd is, EN wat glo, gevolglik laat ons tans hierdie blad op die webwerf.

Hierdie webblad is beskikbaar in Engels by: http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013.aspx

See http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013/EmailsSentOut.aspx and the pages under that for correspondence about the Gathering and final words relating to the situation in South Africa

Status van die oproep tot 'n Gelofte Byeenkoms, soos op 7 Desember 2013

Sedert die oproep die eerste maal uitgestuur is, het baie min gebeur. Sommige mense het skrywes gerig met kritiek, en ‘n paar met skrywes van instemming.

Vader sê dat ‘n baie klein aantal mense WERKLIK die oproep ernstig opgeneem het, vir ‘n verskeidenheid van redes, wat die volgende insluit:

1. Baie dink NIE die omstandighede is naastenby so ernstig as wat dit regtig is nie;

2. Baie van dié wat WEL dink die omstandighede is ernstig, het NIE die geloof en vertroue dat enige iets daaraan gedoen kan word nie;

3. Baie het allerhande argumente teen die plek/perseel, teen wie toegelaat mag word, teen die name wat gebruik word, teen die boodskapper, ens.

Die slotsom hiervan is dat die oorgrote meerderheid wie wel te hore gekom het van die oproep, dit verontagsaam het.

Vader sê dat daar nie NAASTENBY genoeg mense sal wees om die gety van verwoesting wat voorlê vir Suid-Afrika, weg te draai nie.

Hy sê verder dat daardie individue wat WEL die situasie en die oproep in ‘n ernstige lig beskou, moet VOLHOU om alles in hul vermoë te doen om nader aan Hom te kom, en om hul sonde te verwerk op ‘n strawwe wyse, en Hy sal doen wat Hy kan om hulle te beskerm, afhangend van tot watter mate hulle hul sonde hanteer het – sien e-posse aangeheg.

In samevatting dan, op ‘n individuele vlak:

1. Verwerk jou sonde

2. AS jy kan, verlaat Suid-Afrika

3. AS jy nie SA kan verlaat, trek na die Wes-Kaap

4. AS jy nie 2 of 3 kan doen nie, versterk 1 en poog om op ‘n vlak te kom waar jy geestelik in ‘n goeie verhouding met Vader is, sodat Hy jou en jou geliefdes kan beskerm in wat voorlê, en wees bewus daarvan dat jy moontlik NET met jou lewe sal ontsnap – verwys na Jeremia as ‘n voorbeeld

Let daarop dat jou mening van sonde baie moontlik radikaal verskil van Vader se siening – sien e-posse hieromtrent

Vader sê voorts dat niks bereik sal word as ‘n klein groepie mense vergader by die Voortrekker Monument nie – die Gesamentlike Beskerming van die Bloedrivier Gelofte[Verbond] sal van toepassing bly SLEGS vir hulle wat nasate is van mense wat die Gelofte afgelê het, en hulle wat AMPTELIK genooi is om deel te hê aan die beskerming wat voorsien word deur die Gelofte[Verbond] (NIE mense wat skynbaar die beskerming van die Gelofte ‘opeis’ nie)

Aangesien ‘n onvoldoende getal mense reageer het op die oproep, is dit NIE moontlik om beroep te doen op die Bloedrivier Gelofte[Verbond] namens ALLE gelowiges in Suid-Afrika nie, en dus is die Verbond deur Yahooshua {Jesus} die ENIGSTE verbond beskikbaar aan hierdie mense, en dis HEELTEMAL voldoende vir die beskerming van individue, wie hulle lewens reg het met die Almagtige, en Hom aanroep deur die Verbond van Yahoosua.  

Vir dié wat in sonde bly, is daar GEEN beskerming nie en harde oordeel wag op hulle, wat hulle sal volg waarheen hul ookal vlug.

SUID-AFRIKA - Oproep tot Gelofte Byeenkoms op 16 Desember 2013

BELANGRIKE PUNTE.

Ek kry deurgans harde e-posse vol kritiek, waar daar fout gevind word met my op alle vorme van fronte, dus wil ek graag die volgende duidelik maak:

     1.   Ek het die toekoms GESIEN in ‘n reeks visioene:

a.  Swanger vroue, met hul babas met messe uitgeruk uit hul baarmoeders;

b.  mans en vrouens wreed vermoor;

c.  motors wat omgekeer en uitgebrand is, winkels wat geplunder en afgebrand is;

d.  hierdie in die luukse winkelsentrums van Johannesburg;

e.  ensovoorts...

f.  sien verder http://www.south-africa-the-real-issues.org/Considerations/APropheticView.aspx

g.  en ek het dit dokumenteer op ‘n fundamentele beginsels eerste perspektief, sien asb die res van die webtuiste hierbo aangehaal;

h.  EN wat benodig word om die situasie om te keer, word uiteengesit by http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray.aspx

     2.   Ek het uitgeroep na die Almagtige Skepper van die Hemele en Aarde om hierdie vernietiging weg te draai van Sy mense van Suid-Afrika:

a.  en Hy het dit duidelik gemaak dat the ENIGSTE hoop op uitredding is deur middel van die Gelofte aangaande Bloedrivier;

b.  en MASSIEWE OPENBARE SKULDBELEIDENIS;

c.  deur ten minste 100,000 volwasse gelowiges;

d.  NIE LATER as die einde van hierdie jaar (2013);

e.  hierna sal die oormaat van magte van die duisternes, wat saamdrom vir die voorspelde vernietiging, die kapasiteit van die mense wat vertroue en geloof kan mobiliseer, oordonder.


     3.   Hy het dit voorts gestel, siende dat:

a.  die Gelofte word openlik herdenk op 16 Desember (alhoewel dit alreeds op 9 Desember 1838 vir die eerste maal aangegaan is);

b.  en gevolglik MOET hierdie byeenkoms op 16 Desember gedoen word;

c.  aangesien die Gelofte openlik herdenk word by die Voortrekker Monument TERREIN;

d.  en aangesien die Kerk van Gelofte in Pietermaritzburg te klein/beperk is;

e.  en die Bloedrivier gevegsterrein te ver en afgeleë, en ook onbegaanbaar is vir tente om duisende mense te huisves as dit swaar reën;

f.  is die ENIGSTE plek vir hierdie byeenkoms dus by die Monument TERREIN, d.w.s. die Amfiteater of in die heuwels rondom;

g.  dit vereis toestemming om bymekaar te kom op hierdie plek, wat tot dusver geweier word;

h.  maar daar is GEEN verbod op individuele persone om die plek te besoek op die aangewese datum nie;

i.   Die Almagtige sê dat Hy GROTER is as enige Sataniese teenwoordigheid ENIGE PLEK op hierdie PLANEET, OP VOORWAARDE dat Sy mense ‘n beroep op Hom sal doen, in geloof en vertroue, EN BEROU!

j.   ondersteuning om die eienaars van die Monument in hierdie verband te betrek, word WEEREENS versoek.


    4.   Aan hulle wat daarop aanspraak maak dat hul al GENOEG berou getoon het:

a.  die Almagtige sê dat hulle NIE berou getoon het vir die werklike redes van die oordeel wat nou oor hulle kom nie;

b.  en, waar hulle WEL hul sondes bely het, het hulle NIE  aktief teruggedraai en hul sondige weë verlaat nie;

c.  maar hulle VERTROETEL steeds hulle sondes in hul harte;

d.  d.w.s. die sogenoemde berou was, vir die grootste gedeelte daarvan, NIE opreg nie;

e.  in besonder die sonde van bose rassisme en ras-gebaseerde hoerery, gegrond op verdraaiing van die bybel, MOET AANGESPREEK WORD;

f.  hierdie oproep is aan ALLE GELOWIGES in Suid-Afrika ONGEAG VAN OëNSKYNLIKE RAS;

g.  aangaande die stelling: ‘ons almal het sondes waarvan ons nie bewus is nie’ – ekself het meer as tien jaar persoonlike ondervinding dat INDIEN mens WERKLIK daarna soek dat die Almagtige jou sondes openbaar, SAL HY so doen, en mens bring tot ‘n vlak waar sonde die UITSONDERING is in mens se lewe EN waar mens verstaan PRESIES waarom jy veroordeel word enige tyd wanneer jy veroordeel word – OP VOORWAARDE DAT JY VRA EN LUISTER;

h.  AS enige iets hier jou ontstig, VERWYDER JOUSELF ASSEBLIEF NOU van die lys!! (“PLEASE UNSUBSCRIBE NOW”)


     5.   Wie ek is, is IRRELEVANT:

a.  ek is een van die verborge woordvoerders {profete} wat vir die Skepper werk met laer sigbaarheid;

b.  ek het ‘n noue verhouding met die Almagtige, en ek getuig dat die kern van my boodskap waar is;

c.  AS JY DINK dat daar ‘n krisis is, VAS dan, sak op jou KNIEë en vra Hom of hierdie boodskap van Hom is;

d.  ek is NIE perfek nie, hou dus asseblief op om te soek na tekortkominge in my, of foute in my leer, want jy SAL dit vind. Konsentreer liewer op ‘n soeke na WAARHEDE wat ek het, sien http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/TruthNOTError.aspx

e.  indien jy NIE bereid is hiertoe nie, “UNSUBSCRIBE” asseblief – ek gaan NIE antwoord op jou kritiek en aanvalle nie. INDIEN jy van mening is dat jy inligting het wat ek benodig, deel dit dan op ‘n konstruktiewe wyse!


     6.   Ek is ‘n tweede generasie Engels sprekende Suid-Afrikaner van Skotse afkoms:

a.  ek woon nie meer in Suid-Afrika nie;

b.  ek is ‘n ingenieur en bestuurskonsultant;

c.  ek weet baie min van die Afrikaner, die geskiedenis van die Afrikaners en die Boere, of die Gelofte van Bloedrivier, anders as kort opskrifte wat aan my uitgewys is sedert ek die eerste keer na die Almagtige uitgeroep het;

d.  ek gee WEL om vir hul welstand;

e.  ek IS getroud met ‘n Afrikaner/Boer;

f.   ek is spesifiek gewys dat daar MEER Boere en Afrikaners is wat tot ‘n mate in ‘n verhouding met die Skepper is as by enige ander mense groep in die wêreld;

g.  en gevolglik HAAT die Sataniese ryk HULLE;

h.  ek is lief vir my land, of wat my land WAS, en sy mense;

i.   ek doen hierdie SLEGS omrede die Almagtige my BAIE SPESIFIEK opdrag gegee het daaromtrent, as gevolg van die aantal mense wat uitgeroep het na Hom;

j.   EN OMREDE ‘n beduidende aantal Boere en Afrikaner woordvoerders {profete} insluitend nasate van Siener van Rensburg, Sarel Cilliers, Andries Pretorius en ander wat by Bloedrivier geveg het, ongehoorsaam was;

k.  teenstrydig met sommige aantygings, ek het NIKS te wen hieruit, in wêreldse terme nie, ek doen dit ALLEENLIK om my Vader in die Hemel te verheerlik;

l.   indien jy bogenoemde onaanvaarbaar of beledigend vind, “UNSUBSCRIBE” NOU, en MOENIE aan my skryf om my te vertel van jou belediging of my gebrek aan kennis van Boere en Afrikaner sake nie – ek sal jou NIE beantwoord nie.


     7.   Ek het GEEN gesag in terme van die Bloedrivier Gelofte nie:

a.  dit is noodsaaklik dat ‘n SEUN VAN DIE GELOFTE die oproep aan die Almagtige doen;

b.  namens die mense wat bymekaargekom het;

c.  om TOEGANG te gee aan daardie mense, en ALMAL wie hulle verteenwoordig, IN die BESKERMING van die Gelofte IN;

d.  en DAN die Almagtige aan te roep in TERME van die Gelofte, vir vergifnis en uitredding;

e.  ek benodig JOU HULP OM SO ‘N MAN TE VIND, wie WAARLIK glo dat hierdie ‘n oproep van die Skepper is.


     8.   INDIEN jy glo dat die kern van hierdie oproep is van die Almagtige, dan:

a.  kry lewe en DOEN IETS KONSTRUKTIEFS;

b.  vas en bid;

c.  vra ander om ook te vas en bid;

d.  doen ALLES wat jy kan om die boodskap na soveel moontlik mense te versprei;

e.  daar is tussen 600,000 en 800,000 wat in armoede in kampe woon, daar moet sekerlik 100,000 wees wat kan reageer hierop;

f.  daar is meer as 100,000 familielede en vriende van dié wat wreed vermoor is, sekerlik kan HULLE reageer op hierdie oproep;

g.  daar is miljoene wat bekommerd is oor die omstandighede, sekerlik 100,000 van hulle SAL reageer op hierdie oproep;

h.  AS JY NIE OPTREE NIE, is die bloed van miljoene wat sal sterf, ook OP JOU HANDE!!

i.   JY het kontak met SOMMIGE van daardie mense;

j.   JY KAN NOU doen wat nodig is om daardie mense te mobiliseer, NOU, daar is NIKS belangriker vir enige Suid-Afrikaner VANDAG as om mense te mobiliseer om die Skepper te nader vir verlossing nie.


Gaan na:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/Byeenkoms16Des2013.aspx

of

http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013.aspx

vir meer inligting.


INDIEN jy opregte navrae het, op soek na duidelikheid, en gemik daarop om hierdie oproep meer effektief te maak, of INDIEN jy KRITIEKE inligting het wat jy werklik dink ek kortkom, stuur asseblief ‘n e-pos aan my by Writer@SA-Covenant-Gathering.org


En vir soveel moontlik om te vas vir drie dae op 'n keer vir sewe weke, wat 'n hoogtepunt bereik op 16 Desember

Die Almagtige roep ten minste  100,000 volwasse gelowiges in Suid-Afrika om bymekaar te kom by die Voortrekker Monument Terrein (in die Amphi-teater) in Pretoria op Maandag 16 Desember 2013, om te vas en te bid, en hulleself te verootmoedig en met ‘n gebroke gees en berouvolle hart hulle sondes te bely, asook die gesamentlike sondes van die nasie, en om intense gebed vir bevryding te doen.

Die webtuiste “South Africa – The REAL Issues” en boek met dieselfde naam, voorsien ‘n volledige rasionele en praktiese basis om tot die gevolgtrekking te kom dat ‘n MASSIEWE bloedige revolusie, wat die meeste Europese, Asiatiese  en mense van gemende rasse van Suid-Afrika, asook meeste gelowige Swartes sal uitwis, sal gebeur teen 31 Desember 2031, soos voorspel – sien http://www.south-africa-the-real-issues.org/Considerations/APropheticView.aspx.

As jy, nadat jy die webtuiste bestudeer of die boek gelees het, oortuig is hiervan, EN AS jy glo dat daar ‘n Skepper IS, EN dat Hy gebede beantwoord, sal http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray.aspx, tesame met die eBoek daaroor, ‘n in-diepte geestelike ontleding van die situasie voorsien, en wat vereis word om die verwoesting te voorkom.

AS jy, gebaseer op die bogemelde, besluit dat SLEGS die Skepper die gelowige mense van Suid-Afrika kan uitred van verwoesting EN dat by gebreke hieraan, totale uitwissing van hierdie mense verseker is...

EN, AS jy voorts besef en aanvaar dat hierdie dreigende vernietiging die gevolg is van massiewe sonde en wandade, baie waarvan gepleeg is uit onkunde...

EN, jy kom tot die gevolgtrekking dat massiewe gesamentlike bekering met ‘n GEBROKE GEES EN BEROUVOLLE HART, tesame met intense vassing en gebede, en afsmeking van bevryding, die ENIGSTE oplossing is...

DAN, roep die Almagtige JOU om ALLES WAT JY KAN te doen om TEN MINSTE 100,000 VOLWASSE gelowiges in Pretoria te vergader op MAANDAG 16 DESEMBER 2013...

Om, nadat REEDS GEVAS (alleenlik water en geringe hoeveelhede brood en wyn/druiwesap in die vorm van ‘n nagmaal/verbonds-ete) vanaf sonsondergang op Vrydag 13 Desember (vas eindig teen sonsondergang Maandag 16 Desember), te vergader VOOR SONOP op Maandag 16 Desember, geklee in SAK-EN-AS, en om vanaf sonop TOT SONSONDERGANG UIT TE ROEP in verootmoediging en weening en met gebroke gees die ALMAGTIGE SKEPPER te SMEEK om Sy mense te VERLOS...

Hy SAL OPTREE op ‘n wyse wat NIE vir duisende jare gesien is nie, om die verwoesting weg te draai.

Indien die vereiste aantal mense NIE vergader nie, of NIE vas nie, of NIE hulself verootmoedig nie, is verwoesting onafwendbaar, aangesien die magte van die duisternis in die satanies-engele en demoniese realm, wat saamwerk om die gelowige mense van Suid-Afrika te verwoes,  vinnig in sterkte groei en BINNEKORT ONSTUITBAAR sal wees!!

Kontak asseblief elke person wie jy ken wat gewillig sal wees om te vas en te bid (selfs die wat nie in Pretoria kan wees nie) en almal wat WEL in Pretoria kan wees op 16 Desember 2013 en vra hulle om ELKEEN te kontak wat hulle ken, en begin uitroep na die Almagtige Skepper om AL die sondes in hul lewens aan hulle te openbaar, asook die sondes van die mense, en om die harte van die mense TERUG te draai na HOM toe? Stuur die “link” na die webblad aan hulle en “copy” asseblief Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org sodat hulle bygevoeg kan word op toekomstige e-pos versendings.

AS jy WERKLIK ernstig is rondom die situasie in Suid-Afrika, gaan op sewe drie-dag vasse, met intervalle van sewe dae (alleenlik water en geringe hoeveelhede brood en wyn/druiwesap in die vorm van ‘n nagmaal/verbonds-ete) – begin teen sonsondergang op Donderdag aand en eindig teen sonsondergang op Sondag aand, beginnende Donderdag 31 Oktober 2013 – spesifieke dae van die week of tye van die dag is NIE kritiek nie, maar wat WEL van groot belang is, is dat dit sewe volle drie-dag vasse moet wees. As jy nie al sewe vasse kan doen nie, doen dan soveel moontlik, maar verkieslik sewe. Roep uit na die Almagtige om jou en die mense van Suid-Afrika in die algemeen, hulle sondes en wandade te openbaar, en te wys hoe om dit reg te stel.

Neem kennis dat ‘n drie-dae vas met slegs water, effektief is in die verbreking van toorkuns/heksery, en ‘n stel van sewe vasse, onderhewig aan ‘n toepaslike harts-houding en gebed, is effektief in die bereiking van dramatiese deurbrake in die waarheid, openbaring, en salwing. 


BID VOORDAT JY OPTREE

AS jy op ENIGE vlak identifiseer met die boodskap hier en dink dat dit DALK van die Almagtige Vader is, voordat jy IETS verder doen, doen asseblief eers wat dit ookal verg om JOU, waar jy ookal staan in jou verhouding tot die Almagtige, te OORTUIG dat hierdie oproep van Hom kom.

Aanbid, gaan op jou knieë of jou gesig voor Hom, vas, doen wat ookal jy aan gewoond is om te doen wanneer jy wil weet wat Sy wil is, vra vir ‘n teken indien nodig.

MOENIE gehoor gee aan hierdie oproep net ter wille van jou intellek, of enige rede anders as dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jou Vader in die Hemel JOU GEROEP het om betrokke te raak nie!

Wanneer jy seker is hiervan, word jy sterk aangemoedig om mee te doen aan die sewe drie-dag vasse, al is dit dalk reeds gevorderd in die proses. 


STEL ASSEBLIEF ALMAL IN KENNIS WIE MOONTLIK GEWILLIG SAL WEES OM TE VAS EN/OF DIE BYEENKOMS BY TE WOON

As jy die belangrikheid van hierdie byeenkoms op 16 Desember 2013 by die Voortrekker Monument Terrein insien, stel asseblief soveel mense moontlik in kennis hiervan, deur òf die “link” na hierdie webblad, òf die totale inhoud van die webblad te “copy” na ‘n e-pos en dit uit te stuur na elke enkele persoon in jou adres-boek wat jy dink gewillig sal wees om te vas en/of die byeenkoms by te woon. Stuur dit ook na die persone wie jy vermoed NIE sou belangstel, aangesien mense gereeld anders optree ten opsigte van dinge van die Almagtige as wat ons verwag hulle sal doen...

Wanneer jy die e-pos uitstuur, merk dit ook uit vir Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org, asseblief? Dan kan  ons hierdie name byvoeg tot latere e-pos versendings aangaande inligting rondom beplanning en reelings vir die Byeenkoms.

Daar word volledige “Unsubscribe” fasiliteite in alle e-posse ingebou.

Ons het hierdie opgestel as ‘n total onafhanklike e-pos domain wat SLEGS vir die verspreiding van inligting rondom die byeenkoms, en die uitstuur van opdaterings. GEEN e-pos adresse sal vir enige ander doel aangewend word nie.

Dan, doen wat jou hande ookal vind om te doen vir die bevordering hiervan – bel mense, besoek mense, reël vergaderings, gaan op jou knieë en doen voorbidding.

As jy Suid-Afrika liefhet, is daar NIKS wat belangriker is as om soveel moontlik mense te kry om te vas en te bid, en dan ook te vergader op 16 Desember!!

Asseblief, MOENIE DAT ENIGE IETS JOU STOP NIE!!!


DIE KERN VAN DIE BOODSKAP OM MENSE OP TE ROEP NA DIE BYEENKOMS

Ek is gevra waarom die byeenkoms spesifiek by die Voortrekker Monument Terrein MOET wees, en ook waarom dit op 16 Desember MOET plaasvind – Geloftedag wanneer die Boeremense moet onthou van hul gelofte met die Almagtige Vader.

Dit word voorgehou dat hierdie byeenkoms sal inmeng met die planne van mense wat gewoonlik vergader by die Monument op daardie dag. Hier is die antwoord:

Die gelowige mense van Suid-Afrika staar totale vernietiging in die gesig, as die gevolg van hul sondes

Hulle het uitgeroep na die Almagtige Skepper van Hemel en Aarde, wie hulle uitroep gehoor het, en begeer om hulle uit te red met ‘n magtige verlossing

Die Sataniese en demoniese magte, wat aangestel is vir die vernietiging van hierdie mense, is tans besig om in groot aantalle saam te snoer, en die omvang daarvan sal binnekort die gelowiges oorweldig

Die Almagtige het gestel dat die ENIGSTE basis waarop Hy kan werk, is die gelofte wat ‘n gedeelte van die Afrikaner mense met Hom gemaak het by Bloedrivier, soos wat gevier behoort te word by die Voortrekker Monument, spesifiek op 16 Desember

Hy het dit ook gestel dat INDIEN 100,000 volwasse gelowiges bymekaarkom voor Hom by die Voortrekker Monument vanaf sonop tot sononder op 16 Desember 2013, en hulself verootmoedig voor Hom, en uitroep met ‘n gebroke gees en berouvolle hart in bekering van hul sonde, bewustelik en onbewustelik, en hul verlossing van Hom afsmeek, Hy ten gunste van hulle SAL optree, op ‘n wyse wat in duidende jare nie ervaar is nie.

NEEM KENNIS dat alle aspekte van eksklusiwiteit ten opsigte van wie die perseel van die Monument mag betree of mag deel hê aan die byeenkoms MOET vooraf uitsorteer word, en enige iemand wat kies om daar te wees, sal toegang gegee word – bid dat die Almagtige Skepper die mense wat Hy daar wil hê, sal bring na die byeenkoms, en die mense wat Hy NIE daar wil hê nie, sal weghou – dié is die ENIGSTE beheermaatreël wat toegepas sal word.


SOEK DIT WAARMEE JY KAN SAAMSTEM

Wanneer jy na ander inskrywings en aantekeninge op hierdie webblad kyk, en so ook op hierdie webtuiste, sal jy gewis dinge vind waarmee jy NIE saamstem nie.

Ek stel voor dat, eerder as om te konsentreer op waarvan jy NIE hou wat hier geskryf is nie, jy konsentreer op waarmee jy KAN saamstem mee, en vra die Almagtige Vader om die res te hanteer – sien asb ook http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/TruthNOTError.aspx

In alle reg is daar basies NET drie punte van belang:

     1.  Suid-Afrika, en spesifiek gelowiges in Suid-Afrika, in besonder gelowiges van Europese afkoms, veral daardie wat hulself beskou as ‘Afrikaners’, en diegene wat hulself meer presies beskou in terme van die uitdrukking ‘Boer’, staar desparate omstandighede met hoë vlakke van moord, verkragting, werkloosheid, verlies aan skole en grond/plase, hul land, ens. in die gesig.

     2.  Daar IS ‘n Skepper, Hy ANTWOORD gebede, en is die ENIGSTE Een wat ons mense op hierdie tydstip kan verlos.

     3.  JY is ernstig besig om te soek na iets konstruktief wat JY kan doen aangaande die situasie in Suid-Afrika.

As jy NIE kan saamstem met die eerste 2 punte op ‘n beduidende vlak nie, of jy is NIE ernstig aangaande punt 3 nie, sal hierdie webblad nie veel betekenis/waarde vir jou hê nie.


AANGAANDE OORDEEL

Daar is geskryf in 1 Pet. 4:17: “Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van die Almagtige” – dit is wat besig is om te gebeur met die gelowiges in Suid-Afrika vandag.

Ook: “...die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek na wie hy kan verslind” (1 Petrus 5:8) – dit is HOE oordeel gefel word – die magte van die duisternis identifiseer sonde wat gepleeg is, en kom dan na die troon (= die regterstoel) van die Almagtige, en dring aan op skuldigbevinding en straf-oplegging vir hierdie sonde, wat die magte van duisternis dan gewoonlik mag uitvoer – en hulle fokus op gelowiges...

Yahooshua {Jesus} is ons advokaat aangesien ons iemand benodig wat sonder sonde is, om ons saak te bepleit voor die Regterstoel van die Almagtige vir strafversagting.

Die eerste twee hoofstukke van die boek “Job” beskryf die toneel in die Hemelse Hof in ‘n bietjie meer detail – die magte van die duisternis word TOESTEMMING verleen om te vermoor, te steel en te verwoes in die lewens van gelowiges omdat sonde gepleeg is.

Sien as book http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/JudgmentTHISlife.aspx.

Dit is van uiterste belang om te verstaan dat mense vermoor, verkrag, aangerand, beroof word, en hul werke, eiendom en land verloor OMDAT sonde gepleeg is.

Die blad by die “menu option” “Fast and Pray” by http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray.aspx en die ander blaaie in hierdie verband, voorsien ‘n redelik gedetaileerde bespreking van die huidige omstandighede.

Dit is NOODSAAKLIK om te verstaan dat in hierdie situasie, BEIDE kante, hulle wat Voorvadergeeste, heksery en ander sataniese geestelike voorwerpe aanhang, ASOOK hulle wat tot enige mate ‘n poging aanwend om die Almagtige te dien, het massiewe sonde en demoniese besmetting, alhoewel die magte van die duisternis konsentreer op verkryging van oordeel teen hulle wie die Almagtige Vader dien, en daarom is dié wat die Almagtige dien, onderworpe aan ‘n strenger (harder/meer ernstige) oordeel.

INDIEN die gelowiges saamstaan en daadwerklik optree om sonde en wandade uit die weg te ruim, word die wetlike grondslag vir die magte van die duisternis om te moor, roof en verwoes RADIKAAL verminder, EN die basis vir oordeel teen hulle vergroot RADIKAAL.

Teen hierdie agtergrond is dit van uiterste belang om te verstaan dat, toe President Jacob Zuma en die ANC Leierskap ‘n bees/beeste geoffer het aan die voorvaders op 7 Januarie 2012, het hulle amptelik, in die oë van die Almagtige, die Regering asook die Nasies van Suid-Afrika ingelyf in die gebruike van Satan aanbidders, siende dat “The Ancestors are demon spirits”, bedoelende dat dit geeste is wat satan dien. Gevolglik is ons nou formeel ‘n Nasie van Satan aanbidders – sien http://www.gbooza.com/group/insideafrica/forum/south-africa-s-anc-marks-100-years#axzz2iBNPy2kY

Die bogenoemde het GEENSINS ten doel om lelik te wees met mense van verskillende gelowe of oor ‘godsdienstige onverdraagsaamheid’ nie, dit is dood gewoon ‘n stelling van geestelike wette wat net so onbuigsaam is en vas staan soos die wette van gravitasie/swaartekrag – spring af vanaf ‘n vyftig-verdieping gebou se dak, en jy SAL neer stort en die grond tref teen ‘n spoed van bykans 200 kilometer per uur, afhangend van jou postuur – aanbid  the voorvaders, en die Almagtige SAL jou uiteindelik verwerp – die President aanbid die voorvaders, en die HELE NASIE wat die President ondersteun word klassifiseer as Satan aanbidders – eenvoudige onbuigbare geestelike wette, nes swaartekrag!!

Op dieselfde wyse, dus in terme van geestelike wette, toe President Zuma die duisende ANC-ondersteuners daar vergader, insluitend die ANC leierskap, voorgegaan het in die sing van “The Cabinet will shoot the Boer with machine guns” op Sondag 8 Januarie 2012, het dit ontaard in ‘n amptelike oorlogsverklaring teen die Boere mense en, siende dat die Boere mense ondertrou het en saam werk met ander Europeërs, teen alle Europeërs – sien by http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/SouthAfricaZumasingsofmurderingwhites.aspx

Hierdie status mag alreeds geestelik baie jare gelede bereik gewees het, maar dit het eers duidelik openbaar geraak vir almal om te sien op 8 Januarie 2012. Tot so ‘n mate dat die Almagtige sê omrede, gesien as ‘n persentasie, daar MEER BOERE mense is wat aktief streef daarna om nader aan Hom te wees as in enige ander bevolkingsgroep op aarde, hierdie oorlogsverklaring teen Sy mense, ‘n oorlogsverklaring teen Hom, die Almagtige, is.

Dit is noodsaaklik vir hulle wat die ANC ondersteun, maar voorgee om die Almagtige Vader te dien, om te besef dat in geestelike terme hulle verraaiers is, siende dat geen mens twee meesters kan dien nie.

Hierdie twee groot sondes aan die kant van die President en die ANC maak voorsiening vir ‘n wetlike basis vir die Almagtige om op te tree namens die Boere mense en ander gelowiges, teen die mense wat moor, roof en verwoes in hulle lewens

MAAR

Die sonde in die lewens van die Boere mense en die Europese gelowiges en ander gelowiges in die algemeen is SO GROOT dat die Almagtige Vader GEEN BASIS het om op te tree nie

Gevolglik is die massiewe individuele en gesamentlike berou, tot die mate wat aangevra word op hierdie  webblad KRITIEK NOODSAAKLIK, indien die Almagtige moet ingryp namens die Boere mense en gelowiges in Suid-Afrika oor die algemeen.


AANGAANDE DIE NAAM VAN DIE ALMAGTIGE

Die WARE naam van die Almagtige is “Yah die ewige self-bestaande”, wat gereeld foutief getranslitereer word as “Yahweh”, meer akkuraat “Yahooeh”. Die name “God”, “Here” en “Heer” is fundamenteel foutief, en is in werklikheid ‘n oortreding teen die Almagtige.

As gebede verhoor moet word, moet die Almagtige aangespreek word op Sy hoedanigheid as “Almagtige” OF op Sy regte naam in die vorm van “Yah”, “Yah die ewige self-bestaande”, “Yahooeh” or, as dit dan moet, “Yahweh” – as jy gewoond is aan die gebruik van ander name is dit jou keuse of jy daarmee wil volhou of nie, maar MOENIE verbaas wees as jy NIE beantwoord word nie.

En, indien jou DALK beantwoord word wanneer jy ander name gebruik, is dit omrede grasie wat aan jou gebied word op grond van jou verhouding met die Almagtige, en NIE deur gebruik van die verkeerde name nie – jou stel Hom diep terleur met jougebruik van die verkeerde name.

Die WARE naam vir die profeet van Nazareth is “Yahooshua” wat beteken “Yah is redding” – “Jesus” is ‘n vals en lasterlike naam.

Die Almagtige het uitgebreide genade verleen aan diegene wat hierdie foutiewe name gebruik het tot onlangs, maar hierdie grasie is nou opgeskort en Hy verwag dat ons die korrekte name sal gebruik.

Die gebruik van die verkeerde name is ‘n belangrike faktor wat oordeel bring oor mense wat die Almagtige aanbid op enige vlak, al is dit gering.


DIE BASIS VAN HIERDIE OPROEP – DIE BLOEDRIVIER GELOFTE VAN 16 DESEMBER 1838

Terwyl die hele Europese bevolking slagoffers word van moord en roof, verlies aan werkgeleenthede, verlies van skole en plase, ens, en die hele bevolking van Suid-Afrika uiteindelik afstuur op verwoesting, is die groep mense wat hulself beskou as ‘Boere’ in die eng sin dié wat aan die een kant die naaste is aan die Almagtige, en aan die ander kant dié wie die grootste verliese en verwoesting in die gesig staar.

Dit is ook hierdie mense wat tans mees desperaat uitroep na die Almagtige Skepper vir verlossing, en dit is in antwoord hierop dat die boek, waarop hierdie webtuiste baseer word, geskryf is en die webtuiste ontstaan het. Meer onlangs het die Almagtige ingestem om in te gryp namens die HELE liggaam van gelowiges in Suid-Afrika, OP VOORWAARDE dat ten minste 100,000 volwasse gelowiges vergader by die Voortrekker Monument op Geloftedag, Maandag 16 Desember 2013.

Bydraend hiertoe, is die feit dat ‘n gedeelte van hierdie mense wat hulself Boere noem, direkte afstammelinge van die manne wat geveg het in die “Slag van Bloedrivier” op 16 Desember 1838, en wie dus die formele eed geneem het om ‘n Gelofte te sluit met die Almagtige Skepper indien Hy hulle sou verlos van die oormag van Zulu krygers wat hulle omring het. Hulle gebede is verhoor en hulle is uitgered.

http://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Vow states “No verbatim record of the vow exists. The version often considered to be the original vow is in fact W.E.G. Louw’s ca. 1962 translation into Afrikaans of G.B.A. Gerdener’s reconstruction of the vow in his 1919 biography of Sarel Cilliers (Bailey 2003:25)

“Die bewoording van die Gelofte is:

“Afrikaans: Hier staan ons voor die Heilige God [uitsonderlike Skepper] van hemel en aarde om ʼn gelofte aan Hom te doen, dat, as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ʼn dankdag soos ʼn Sabbat sal deurbring; en dat ons ʼn huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.

“English: We stand here before the Holy God [set-apart Creator] of heaven and earth, to make a vow to Him that, if He will protect us and give our enemy into our hand, we shall keep this day and date every year as a day of thanksgiving like a sabbath, and that we shall erect a house to His honour wherever it should please Him, and that we will also tell our children that they should share in that with us in memory for future generations. For the honour of His name will be glorified by giving Him the fame and honour for the victory.”

 

Die Voortrekker Monument

Die huis wat opgerig is ter ere van die Almagtige is die Voortrekker Monument in Pretoria http://en.wikipedia.org/wiki/Voortrekker_Monument

 


Die Belangrikste Vereistes vir ‘n Wonderbaarlike Verlossing 

Die Almagtige het gestel dat dit ALLEENLIK deur hierdie Gelofte is wat Hy die geestelike meganisme het om die gelowiges in Suid-Afrika te verlos.

Hy het dit voorts gestel dat die konflik NIE tussen rasse of velkleure is nie, maar wel tussen hulle wat gelowig is en ‘n daadwerklike, persoonlike verhouding met Hom (die Almagtige) het, en die demonise en Sataniese magte wat daardie persone aanhits wat nie ‘n persoonlike verhouding met die Almagtige het nie.

Hy het ook gestel dat die omvang van die SPIRITUELE magte van kwaad/euwel wat opgebou het om die gelowiges te vernietig, is sodanig dat DRINGENDE en AANSIENLIKE GEESTELIKE maatreëls nodig is AS hulle gered wil word.

Hy het verder gestel dat ‘n VOORVEREISTE vir verlossing van hierdie omvang is:

     1.  Dat hierdie mense Hom herinner aan die Gelofte

     2.  Dat hulle ALLE sondes, persoonlik en gesamentlik, berou

     3.  Dat soveel moontlik deelneem aan vasse in die weke wat 16 Desember 2013 voorafgaan

     4.  Dat hulle wat direkte nasate/afstammelinge is van dié wat die oorspronklike Gelofte afgelê het, ALMAL UITNOOI wie gelowig is en vernietiging vrees, en uitredding vanaf die Almagtige soek, om INGESLUIT te word in die Gelofte

     5.  Dat TEN MINSTE 100,000 vergader by die Voortrekker Monument, die plek wat hierdie mense GEKIES het as die bron waar hulle die Gelofte sal herdenk

     6.  Dat hierdie mense (die 100,000plus) voor die Almagtige kom, geklee in sak-en-as, die mans met geskeerde koppe, hulle kleding gehawend, en gesamentlik AL hulle sondes bely

     7.  Dat, wanneer hulle AL die bogenoemde gedoen het, na die Almagtige uitroep met geween en gehuil, en met gebroke harte en gees smeek om verlossing

AS hulle ALLES so doen, sê die Almagtige Vader Hy SAL hulle ontmoet en ‘n magtige verlossing bewerkstellig

AS hulle die NIE doen nie, sal die lot wat tans vir Suid-Afrika voorlê, gevel word.


RESPONS OP TEENKANTING TEN OPSIGTE VAN DIE DAG EN DIE PLEK

Dit is aan my gesê dat die plek en die dag onvanpas is aangesien dit uitgesonder is vir die groep mense waarna hierbo verwys word.

Die Almagtige het geantwoord dat dit ALLEENLIK deur hierdie Gelofte, ALLEENLIK op hierdie plek wat uitgesonder is vir herdenking van die Gelofte, en ALLEENLIK op die dag wat die oorspronklike Gelofte gemaak is, dat daar genoegsame geestelike krag sal wees om die verlossing te bewerkstellig.

Daar is ook gesê dat die Bewaarders van die Voortrekker Monument Terrein NIE betrokke wil raak in enige gebeurlikhede wat “Polities nie korrek” is nie. Die Almagtige antwoord dat, indien die mense NIE bereid is om Hom in die openbaar, en op die plek wat HULLE gekies het, te vereer nie, is Hy NIE gewillig of IN STAAT om iets te doen vir hulle onthalwe nie.

Doen asseblief dringend voorbidding vir toegeneëntheid/guns by die Bewaarders en, indien jy dalk kontak of enige verwantskap met hulle het wat Bewaarders van die Monument is, kontak die skrywer hiervan by writer@SA-Covenant-Gathering.org sodat ons ‘n gekoördineerde benadering en boodskap kan bespreek.

Dit is ook genoem dat hierdie dag SLEGS is vir hulle wat deel is van ‘n spesifieke groep soos hierbo beskryf, waarop die Almagtige antwoord dat indien daardie groep NIE staak met hul aandrang om hulleself te skei van ander gelowiges, en ALLE gelowiges uitnooi, dus: gelowiges van Europese afkoms, Asiatiese afkoms, Afrika afkoms asook mense van gemengde rasse, sal Hy NIE optree nie, en verwoesting is verseker – die Almagtige is WOEDEND dat mense diskrimineer op die basis van RAS in plaas van GEESTELIKE VERHOUDING MET HOM!!


TEENKANTING OP GROND VAN VRYMESSELARY TEKENS EN ANDER SATANISTIESE SIMBOLE IN EN OM DIE VOORTREKKER MONUMENT

In antwoord op my e-pos wat verwys na die Almagtige wat gelowiges bymekaarroep by die Voortrekker Monument, het ek twee e-posse ontvang, die eerste stel dit dat die Voortrekker Monument bevat massiewe Vrymesselaar, en dus Sataniese elemente en dat dit dus verkeerd sal wees om die mense daar te laat vergader.

‘n Kort antwoord hierop is dat ek myself NIE duidelik gestel het nie – Vader wil hê dat die mense by die Amfiteater op die Monument Terrein bymekaarkom. Die langer antwoord is dat die Almagtige beperk om te werk in ‘n besoedelde en Satanies beheerde omgewing, en daar is nêrens anders aanvaarbaar, siende dat die Gelofte van Bloedrivier ‘n gebou voorsien, en daardie gebou IS die Voortrekker Monument.

Voorts...

Die waarheid IS dat hulle wat in die gevegte by Bloedrivier betrokke was, die Almagtige aangeroep HET,
en HET ‘n Gelofte gesluit met Hom, nieteenstaande hul foute en beweerde ander verbintenisse.

Dit is ook waar dat, tussen ten minste sommige van die nasate van dié wat geveg het, WAS ‘n begeerte om die voorwaardes van die Gelofte te eer, en die gebou wat tans na verwys word as die Voortrekker Monument, is opgerig in terme van die Gelofte, hoewel die ontwerp en oprigting tot ‘n beduidende vlak ‘gekaap’ is.

Die dilemma wat Vader in die gesig staar is dat, INDIEN Hy weier om die mensdom te ontmoet op ENIGE plek waar daar selfs net ‘n geringe mate van demonise en Sataniese aktiwiteit of opdragte uitgevoer word, sal Hy baie moontlik GEEN plek kan vind nie.

Aan die ander kant, in die soeke na ‘n plek wat gepas is vir die ontmoeting met Sy mense, moet Hy ‘n plek vind waar daar ‘n fokus op geloof IS, asook ‘n mate van toewyding aan Hom en Sy naam, hoe korrup die plek ookal is.

Dit is so dat daar in streng geestelik-wetlike terme, WEL ‘n  Gelofte is wat vandag steeds bestaan tussen die nasate/afstammelinge van hulle wie die eed afgelê het by Bloedrivier, en die Almagtige Vader, en dat hierdie ‘n geestelik-wetlike basis vir die Almagtige om op te tree in Suid-Afrika, OP VOORWAARDE dat hierdie mense intree om die ander gelowiges in Suid-Afrika in te trek/lyf by die Gelofte – ons is NIE meer in ‘n era waar ‘n nuwe gesamentlike gelofte van hierdie aard voltrek kan word nie.

Dit is OOK so dat in streng geestelike terme die Voortrekker Monument terrein, ONGEAG hoe korrup, IS die plek waar een van die terme van die Gelofte waargeneem word, al is dit dalk verkeerd gedoen, en is daarom die plek waar mense WEL die naam van die Skepper aangeroep het, waarvan baie hulle met die Gelofte wat by Bloedrivier aangegaan is, vereenselwig.

Dus het ons nou ‘n situasie waar ‘n korrupte mensdom geen ander keuse het as om te vergader by ‘n korrupte plek, om die Gelofte te herdenk, wat slegs tot ‘n geringe mate herdenk is deur menslike deelnemers in die Gelofte. STEEDS kies die Almagtige om GENADIG te wees en liefdevolle goedheid te openbaar teenoor dié wat gelowig is, en hulle die kans te gun om voor Hom te verskyn en ALLES te bely en berou, insluitend hulle Vrymesselary en ander “secret society links”, hulle heksery, hulle voorvader aanbidding, ens.

Daar is GEEN ander plek in Suid-Afrika wat voldoen aan die geestelik-wetlike vereistes vir hierdie byeenkoms nie, en ek het absolute sekerheid dat 100,000 volwasse gelowiges vergader vir ‘n volle dag, voorafgegaan deur gebede en vas SAL deur die euwel breek wat hulle omring en hulle verdruk, en die nodige geestelike gewig skep binne die spirituele raamwerk, om ons genadige en liefdevolle Skepper toe te laat om hulle uit te red soos Hy begeer.

AS ons mense verhoed om te vergader, om watter goeie redes ookal, is die kans vir uitredding van die mense van Suid-Afrika total verlore.

Vader verwag van ons om te fokus op Sy waarheid, NIE die foute wat ons omring nie. Maklik om te sê, maar nie so maklik om te doen nie, maar DIT is die maatstaf waarby verwag word om te lewe.


DIE BOERE EN ANDER GELOWIGE ARMES

Daar word verslag gedoen dat meer as 600,000 Europeërs, baie Boere seuns en dogters, in armoede verkeer.

Baie hiervan is toegewyde gelowiges, wat uitroep na die Almagtige vir verlossing – hulle roepe is aangehoor.

Dit is NOODSAAKLIK dat soveel moontlik van hierdie mense ingelig word rondom hierdie Byeenkoms, en aangemoedig word om te vas ter voorbereiding, en ook dat vervoer vir hulle voorsien word vir die dag.

Vrywilligers word versoek om strooibiljette af te lewer, en die boodskap te versprei na elke kamp in die land, busse te voorsien (of geld vir busse), en enige ander hulp om hierdie mense in staat te stel om die byeenkoms by te woon.

Aan die onderkant van hierdie blad is voorgestelde bewoording vir boodskappe wat gegee kan word vir mense in hierdie omstandighede.


STEL ASSEBLIEF ALMAL IN KENNIS WIE MOONTLIK GEWILLIG SAL WEES OM TE VAS EN/OF DIE BYEENKOMS BY TE WOON

As jy die belangrikheid van hierdie byeenkoms op 16 Desember 2013 by die Voortrekker Monument Terrein insien, stel asseblief soveel mense moontlik in kennis hiervan, deur òf die “link” na hierdie webblad, òf die totale inhoud van die webblad te “copy” na ‘n e-pos en dit uit te stuur na elke enkele persoon in jou adres-boek wat jy dink gewillig sal wees om te vas en/of die byeenkoms by te woon. Stuur dit ook na die persone wie jy vermoed NIE sou belangstel, aangesien mense gereeld anders optree ten opsigte van dinge van die Almagtige as wat ons verwag hulle sal doen...

Wanneer jy die e-pos uitstuur, merk dit ook uit vir Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org, asseblief? Dan kan  ons hierdie name byvoeg tot latere e-pos versendings aangaande inligting rondom beplanning en reelings vir die Byeenkoms.

Daar word volledige “Unsubscribe” fasiliteite in alle e-posse ingebou.

Ons het hierdie opgestel as ‘n total onafhanklike e-pos domain wat SLEGS vir die verspreiding van inligting rondom die byeenkoms, en die uitstuur van opdaterings. GEEN e-pos adresse sal vir enige ander doel aangewend word nie.

Dan, doen wat jou hande ookal vind om te doen vir die bevordering hiervan – bel mense, besoek mense, reël vergaderings, gaan op jou knieë en doen voorbidding.

As jy Suid-Afrika liefhet, is daar NIKS wat belangriker is as om soveel moontlik mense te kry om te vas en te bid, en dan ook te vergader op 16 Desember!!

Asseblief, MOENIE DAT ENIGE IETS JOU STOP NIE!!!

VOORGESTELDE GEBEDE GEDURENDE DIE PERIODES VAN VAS

Vader het in besonder gesê dat Hy wil hê dat soveel as moontlik mense op sewe drie-dag vasse gaan vanaf 31 Oktober 2013, wat dan ‘n hoogtepunt bereik op Geloftedag, 16 Desember 2013, by die Voortrekker Monument, ter voorbereiding vir die byeenkoms op die 16de.

Die doel van hierdie vasse is:

     1.  Om die mense wat vas, in te trek in ‘n BAIE nader verhouding met die Almagtige;

     2.  Om aan hulle die vlak van hul huidige misleiding uit te wys, asook hoe om dit reg te stel;

     3.  Om heksery in hul eie lewens te verbreek;

     4.  Om aan hulle die gesamentlike sonde en wandade van gelowiges in Suid-Afrika uit te wys, wat die oorsaak van hierdie oordeel is;

     5.  En laastens, om uit te roep na die Almagtige, vir kennis en vir genoeg werkers om die 100,000 gelowiges bymekaar te kry by die Voortrekker Monument op 16 Desember 2013.

Die voorkeur datums en tye om te vas word hier onder aangedui. Indien jy werklik nie hierdie spesifieke datums of tye kan hanteer nie – die total van sewe, wat ‘n hoogtepunt bereik op 16 Desember is meer belangrik as individuele datums en tye vir die vasse.

Tye word gegee vanaf sonsondergang tot sonsondergang, hoewel jy ander tye mag gebruik as dit jou geval. Sonsondergang tye is beskikbaar op http://www.sunrise-and-sunset.com/en/south-africa.

     1.  Die eerste ses van sewe vasse vir Suid-Afrika vanaf sonsondergang op Donderdag tot sonsondergang op Sondag, of ander tydgleuwe as wat prakties is vir spesifieke mense,

     2.  31 Oktober;

     3.  8, 15, 22, 29 November;

     4.  6 Desember;

     5.  En dan die sewende vas vanaf sonsondergang op Vrydag 13 Desember tot sonsondergang op Maandag 16 Desember 2013 – vir diegene wat die byeenkoms bywoon, is dit hoogs wenslik dat hul ten minste deelneem aan hierdie laaste drie-dag vas.

Ek doen ‘n beroep op almal wat hierdie boodskap ontvang en wat in Suid-Afrika is, of wat familie en vriende in Suid-Afrika het, om mee te maak aan hierdie reeks van vasse.


VOORGESTELDE GEBEDE

Aan die begin van die vas, neem brood en wyn (of druiwesap) en bid: “Vader, ons kom tot U in die naam van Yahooshua {Jesus}, ons dank U vir hierdie voedsel, en vra dat U dit sal seën aan ons liggame, en seën die hande wat dit voorberei het. Ons onthou dat, op die aand wat hy verraai is, Yahooshua die brood geneem het en, nadat hy U gedank het daarvoor, aan dié wat hom gevolg het, gegee het met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, gebruik dit elke keer tot my gedagtenis. Vader, ons vra dat, soos ons deel in die brood, ons ook mag deel wees van alles wat dit vir U verteenwoordig.” Elke persoon eet van die brood – moenie oorblyfsels laat nie. Neem dan die glas wyn/druiwesap, en bid: “Vader, ons onthou dat, na die ete, het Yahooshua die beker geneem en aan hulle gegee wat hom gevolg het, met die woorde: Neem en drink, dit is my bloed van die nuwe Verbond, aan julle en baie ander gegee ter vergifnis van sondes, drink dit elke keer tot my gedagtenis. Vader, ons vra dat, soos ons deel in die beker, ons ook mag deel wees van alles wat dit vir U verteenwoordig.”

Jy kan hierdie doen elke oggend en aand, van elke dag, van elke vas, en meer gereeld as jy genoop voel daartoe, of indien jy medikasie gebruik wat vereis dat jy iets in jou maag het.

Indien jy werklik nie op ‘n totale vas kan gaan nie, vas dan met geringe hoeveelhede van groente en vrugte, of dan met sop.

Jy kan ook bid: “Vader, ons dra hierdie vas aan U op, en soos wat ons vas, bid ons dat U ons sal help om nader aan U te kom, en om ons te leer hoe om lewens te leef wat U vereer. Ons vra U om aan ons die vlak van ons huidige misleiding uit te wys, asook hoe om dit reg te stel, en ons vra dat U ons al die sondes sal uitwys wat ons moet bely/berou en vergifnis voor moet smeek. Ons vra U om uit te wys alles wat ons gesteel het, of onregmatig verkry het en wys ons wie ons daarvoor moet vergoed. Wys ons alle mense wat ons moet benader om vergifnis vir ons wandade te vra, en ons vra U om ons te lei na ‘n plek waar ons sal wandel in alle waarheid, om te oorkom tot die einde, sodat ons beskou sal word as ‘goeie en getroue dienaars’ in U oë op die Dag van Oordeel. Leer ons om ons vyande lief te hê, te bid vir hulle wat ons misbruik, en om die ander wang te draai wanneer ons vernedering of besering beleef.”

Jy kan ook voorts bid vir Suid-Afrika: “Vader, ons bring ons land Suid-Afrika voor U, ons mense leef in armoede, ons mense vlug na ander lande, ons mense word vermoor, verkrag en vermink, die bates waarvoor ons voorvaders so hard gewerk het om te bou, word van ons weggeneem en verkwis en vernietig, en ons hoor dat U gesê het dat ons totale verwoesting in die gesig staar. We draai nou na U toe vir verlossing. Wys ons as mense ons individuele en gesamentlike sondes sodat ons kan berou toon en ons bekeer, wys ons ons huidige misleiding uit, individueel en gesamentlik, asook hoe om dit reg te stel. Bring asseblief die 100,000 mense na vore, wat U gesê het ons moet by die Voortrekker Monument laat vergader op 16 Desember, en laat ons asseblief guns wen by die amptenare verantwoordelik vir die  monument, asook die amptenare van die plaaslike verkeersafdelings. Bring asseblief mense wat kan reëlings tref en vervoer reël, sodat elkeen wat ‘n hunkering het om daar te wees, ‘n manier vind hoe om daar te kom. Bring asseblief die mense daar wat U by die byeenkoms wil hê, en hou die mense uit wat U nie daar wil hê nie. Open die deure wat U oop wil hê, en sluit die deure wat U gesluit wil hê in ons lewens, individueel en gesamentlik.”

“Vader, ons vra U asseblief om woordvoerders {profete} en gesante {apostels} te verwek om hierdie mense te mobiliseer, en in besonder vra ons U om te werk in ons harte en die harte van al hierdie mense, sodat ons ‘n hart het om terug te draai na U toe, ‘n hart vir vergifnis, ‘n hart waar sonde uitgesoek en fundamenteel hanteer is vir eens-en-vir-altyd, maak ons harte sag, Almagtige Skepper. Verlos ons asseblief van die hande van dié wat ons haat, en ook van armoede en ellende, van moord en verkragting, en van alle ander euwels en boosheid wat teen ons gekom het.”

AS jy ERNSTIG is en gewaagd wil optree, bid dan: “Vader, in besonder vra ons U om ons hard te veroordeel, en ons ernstig tereg te wys, sodat ons U meer perfek kan dien, en veroordeel dan hierdie mense dat hulle kan wegdraai van hul verkeerde weë en U aangesig soek. Sodra U ons veroordeel en tereg gewys het, vra ons van U om ons vyande te veroordeel soos wat U ons veroordeel het. Ons vra U om ons vlees te laat sterf met die salwing van U Gees sodat dit nie langer ons is wat leef nie, maar U wat met U Gees leef deur ons, en dat die lewe wat ons leef, deur geloof in U sal wees.”

Of jy die vorige gebed bid of nie, bid: “Bo alles, Vader, vra ons U om hierdie mense van U van Suid-Afrika te verlos van armoede en verwoesting, ons besef dat ons NIE U genade verdien nie, ons erken dat ons smartlik teen U gesondig het, en dat ons oortredinge soos ‘n stank in U neus moet wees, en ons smeek U om in U groot genade ons deur U Gees te lei na ‘n plek van hartverskeurende beleidenis, en ‘n gebroke hart en siel. Vader ons smeek U om ons trots en eiegeregtigheid af te breek, om die vuur van U uitsonderlike {“set-apart/holy”} Gees oor ons uit te giet om die kaf te verbrand, en van ons nuwe mense te maak. In desperaatheid roep ons uit na U vir ‘n wonderbaarlike verlossing, en ons vra U om die hand van die vyand weg te draai van ons mense, en ons vrede te bring.”

Bid wat ookal by jou opkom...

Stuur hierdie asseblief aan na almal wat belangstel in die welstand van die mense van Suid-Afrika.


GEBEDE TEEN HEKSERY VLOEKE, ENS

Wees bewus van die feit dat Afrika Satan se sterkste vesting vir heksery is in hierdie era, en dat die magte van heksery saamsweer teen die gelowige mense in Suid-Afrika. In besonder, omtrent alle Afrikaanse gesinne het baie intense heksery en vloeke wat teen hulle werk, wat gereeld sigbaar word in die dood van, of betrokkenheid in ernstige ongelukke van hul kinders, voordat dié die ouderdom van 21jr bereik.

‘n Drie-dag vas is effectief in die verbreking van heksery, dus, as deel van gebede in die bogenoemde gedeelte, bid ook:

“Vader, ons nader tot U in die naam van Yahooshua en ons vra dat U alle heksery rituele wat oor ons uitgespreek en beoefen word, individueel en gesamentlik, sal afsny, ons vra dat U alle vloeke wat teen ons uitgespreek is sal afsny, ons vra dat U alle demoniese en Sataniese opdragte teen ons, sal afsny. Ons vra U om alles in ons lewens uit te wys, wat wetlike regte verleen aan daardie heksery, vloeke, en demoniese en Sataniese opdragte, om in ons lewens en tussen ons mense te werk, en gee ook aan ons leiding in die skoonmaak van ons lewens, sodat hierdie dinge nie meer effektief kan wees teen ons nie. Ons vra ook dat U alle voorwerpe (artifakte) aan ons sal uitwys in ons wonings, besighede en elders, wat verband hou met demoniese opdragte, soda tons dit kan verwoes” (verbrand in vuur of slaan heeltemal stukkend).

Neem kennis dat daar in baie gevalle ‘n aansienlike wetlike basis is vir vloeke en heksery om op bedrywig te wees – weereens is dit meestal in die geval van Afrikaner-gesinne waar daar gevalle van misbruik of geweldadige behandeling van Swartes was, veral gekoppel aan die wanopvatting dat Swartes nie afstammelinge van Noag is nie, en gevolglik half-mens is – hierdie wanopvatting gee die “African” demoniese magte een van die rykste velde vir aanvalle op die Afrikaners. In sulke gevalle mag die Afrikaner-gesinne dalk eers moet bely teenoor wie hulle wandade was, en moontlik selfs vergoeding moet aanbied voordat die vloeke en heksery afgesny sal word. Hierdie aspek is NIE beperk tot Afrikaners nie, maar ongelukkig is hulle grotendeels daaraan skuldig.

Let ook daarop dat die hantering van hierdie aspekte ‘n progressiewe, herhalende proses is – soos wat jy groei in die sake van die Almagtige, sal jy meer dinge gewys word wat jy moet hanteer, en jy sal in staat wees om ontslae te raak van meer demone, ens. Om die fundamentele aspekte te hanteer, wat in baie gevalle honderde, en selfs duisende jare teruggaan, sal jy die hulp benodig van ‘n hoogs ervare profetiese dienskneg, van wie daar bykans geeneen meer oor is op die planeet nie, dus is jou enigste oplossing om van jou sondes ontslae te raak, en dan ‘n gedissiplineerde lewe te lei sodat, al is hierdie dinge teenwoordig, hulle geen reg het om jou AAN TE RAAK nie.

Mettertyd kan jy ook verder bid: “in die naam van Yahooshua kom ek teen elke Owerheid, Mag, Troon en Heerskappy wat oor my, my familie, my woning, my voorstad, my stad/dorp/plaas/andersins, my provinsie, my land, my continent, my hemisfeer, werksaam is, en, in die naam van Yahooshua, gee ek nou opdrag aan die magtige, strydende boodskappers van die Almagtige om julle aft e breek en te stuur waar die Almagtige julle stuur” (Oral waar ek “my ....” gebruik het, vervang met werklike name).

Let asseblief daarop dat jy NIE wettig in ‘n posisie is om hierdie gebed te doen alvorens jy nie jou lewe merkwaardig skoongemaak het nie – hiermee bedoel ek ten minste op veelvuldige drie-dae vasse  gegaan het, ‘n diepe self-ondersoek gedoen het, en sonde hanteer het. Vra Vader om aan jou te openbaar wanneer/as jy in ‘n posisie is om hierdie te bid. Besef dat indien jy dit voortydig bid, die magte van die duisternis jou sal uitlag, en hul aanvalle op jou verskerp, met die doel om te voorkom dat jy werklik vorder tot op die vlak waar jy wettig KAN bid hiervoor. Let ook op dat hierdie ‘n gebed is wat op deurlopende basis gebid moet word, (soos meeste van die voorgestelde gebede), aangesien die magte van die duisternis waarteen jy bid, is massief, en sluit miljoene demone en gevalle boodskappers {engele} in, en, afhangend van jou vlak van gesag, mag jy dalk herhaaldelik bid, om slegs enkeles te laat wyk. Daar is baie ander gebede in hierdie verband, maar dit val buite die omvang van hierdie artikel.

Wanneer jy ‘n punt van wesenlike uitsonderlikheid/heiligmaking (“set-apartness/sanctification”) bereik het, kan jy ook bid: “Vader, in die naam van Yahooshua, en op U oordeel, vra ek U om vloeke teen my, deur hulle wat weet wat hulle doen, terug te stuur in so ‘n omvang en wyse as wat U in U oordeel regverdig vind” – let daarop dat ‘n vloek sonder ‘n oorsaak NIE effektief werk nie, dus as jy geraak word deur vloeke, is dit ‘n teken dat daar sonde in jou lewe is, en jy NIE ‘n basis het waarop jy kan vra dat die vloeke terugverwys word nie. Dit is SLEGS wanneer jy die sonde hanteer het, dat die Almagtige so ‘n versoek sal toestaan, en dan ook mag Hy moontlik NIE die versoek toestaan nie. As jy so ‘n gebed moedswillig bid, gee jy die magte van die duisternis die reg om jou verder aan te val, so bid met versigtigheid, en dan ook net wanneer jy seker is dat jou sake uitsorteer is, en jy toegelaat is om so te bid. MOENIE vloeke jouself prober terugstuur nie – dit is heksery, en jy sal die deure open vir massiewe demoniese besmetting!

Let op dat jy slegs met gesag kan bid in die naam van Yahooshua wanneer jy ‘n openbaring het van die gesag wat hy verkry het deur sy lewe sonder sonde en sy dood, EN dat hy die gesag delegeer het na hulle wat sy voorbeeld en leierskap volg en die Almagtige pligsgetrou dien.

Neem kennis dat, AS 100,000 gelowiges so ‘n punt van heiligmaking bereik soos wat ek hierbo beskryf, sal die krag van terugverwysde heksery en vloeke teen hulle vyande, tipies vergroot 1000 maal, geweldig wees!! Ek het al beleef dat mense sterf wat my vervloek het, nadat ‘n gebed, soortgelyk aan die bogenoemde, gedoen is...

Bid watse gebede ookal jou op die hart lê, maar moet asseblief NIE verval in verwaandheid.

Stuur asseblief aan na almal wat belangstel in die welstand van die mense van Suid-Afrika.

HIERDIE IS NIE ‘N “KERK VERGADERING” NIE

Die Almagtige Vader het dit duidelik gestel dat hierdie NIE ‘n kerk-styl vergadering moet wees nie.

Daar is veronderstel om GEEN sprekers, GEEN prediking, GEEN onderrig, GEEN getuienisse te wees nie.

Daar MAG beperkte sang en lofprysing wees, wat die Almagtige sal bepaal, baie moontlik minder bekende sangers en minder bekende liedere.

Daar SAL ‘n Boere seun wees wat die dag se verwikkelinge sal begin met ‘n gebed, en die Almagtige MAG dalk profete en voorbidders oproep om by tye te bid.

Die doel hiervan is dat die vergaderde mense individueel, in klein groepe, en ook gesamentlik die Naam van die Almagtige sal aanroep, hulle sondes sal bely soos wat hulle gelei word deur die Gees van die Almagtige, ween voor die Almagtige met gebroke gees en berouvolle hart oor hulle sondes and die groot probleme wat oor hulle en oor die land gekom het, en die Almagtige smeek om hulle te reinig en te verlos.

Van almal wat bywoon, word gevra om te vas, en alleenlik water te drink, behalwe waar gesondheid anders voorskryf, ALHOEWEL hierdie NIE gekontroleer sal word nie – dit sal gelaat word vir elke persoon se gewete.

Die vas moet verkieslik met sonsondergang op Vrydag 13 Desember begin, en so veel moontlik word versoek om deel te neem aan soveel moontlik van die drie-dag vasse wat op 31 Oktober begin.

 

VOORKOMING VAN BYWONING DEUR DIE “VERKEERDE MENSE”

Dis onvermydelik dat sommiges wat reageer op hierdie oproep, sal bekommerd wees dat mense die byeenkoms kan bywoon om dit te bespot of te probeer opbreek, of dat hulle van “die verkeerde groep” sal wees, wat ookal betekenis aan hierdie uitdrukking gegee mag word.

Die Almagtige Vader werk NIE op die basis van fisiese voorkoms of menslike begrip nie – Hy kyk na hul verhouding met en posisie tot Hom.

Gevolglik ENIGE poging van mense om te beheer wie die byeenkoms bywoon, sal faal om dié wat uitgesluit moet word, uit te sluit, en dié uitsluit wat toegelaat moes word. En emosioneel kan dit slegs ‘n geweldige demper plaas op die geestelike effektiwiteit van die byeenkoms.

Daar is SLEGS een oplossing en dit is vir ALMAL wat bid vir hierdie byeenkoms om te bid in die lyn van: “Vader, ek vra U in die naam van Yahooshua {Jesus} om die mense wat U wil hê die byeenkoms moet bywoon, daarheen, en weerhou hulle wat U NIE daar wil hê, van bywoning.”

En laat dit dan daarby, op voorwaarde dat ‘n hele aantal mense hierdie gereeld bid in die dae voor die vergadering – dan SAL daar die nodige toegangsbeheer wees.


GEEN VUURWAPENS OF ANDER WAPENS

Vader is vasbeslote: “GEEN VUURWAPENS OF ANDER WAPENS”

Hierdie is ‘n vreedsame byeenkoms.

Dit het NIE ten doel om mense aan te hits tot geweld, of om dinge uit eie krag te doen nie.

Dit het NIE ten doel om ‘n nuwe politieke party of weerstands groep of wat-ookal te vorm nie.

Dit is vir ‘n groot groep toegewyde gelowiges om uit te roep tot die Almagtige vir BONATUURLIKE, WONDERBAARLIKE VERLOSSING.

Voorbidders moet asseblief bid vir beskerming vanaf die Almagtige vir die mense wat die byeenkoms bywoon, en ook reis na en vanaf die perseel.

 

WAT JY KAN DOEN OM TE HELP OM 100,000 TE LAAT VERGADER BYY DIE VOORTREKKER MONUMENT OP 16 DESEMBER 2013

As jy die belangrikheid van hierdie byeenkoms op 16 Desember 2013 by die Voortrekker Monument Terrein insien, stel asseblief soveel mense moontlik in kennis hiervan, deur òf die “link” na hierdie webblad, òf die totale inhoud van die webblad te “copy” na ‘n e-pos en dit uit te stuur na elke enkele persoon in jou adres-boek wat jy dink gewillig sal wees om te vas en/of die byeenkoms by te woon. Stuur dit ook na die persone wie jy vermoed NIE sou belangstel, aangesien mense gereeld anders optree ten opsigte van dinge van die Almagtige as wat ons verwag hulle sal doen...

Wanneer jy die e-pos uitstuur, merk dit ook uit vir Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org, asseblief? Dan kan  ons hierdie name byvoeg tot latere e-pos versendings aangaande inligting rondom beplanning en reelings vir die Byeenkoms.

Daar word volledige “Unsubscribe” fasiliteite in alle e-posse ingebou.

Ons het hierdie opgestel as ‘n total onafhanklike e-pos domain wat SLEGS vir die verspreiding van inligting rondom die byeenkoms, en die uitstuur van opdaterings. GEEN e-pos adresse sal vir enige ander doel aangewend word nie.

Dan, doen wat jou hande ookal vind om te doen vir die bevordering hiervan – bel mense, besoek mense, reël vergaderings, gaan op jou knieë en doen voorbidding.

As jy Suid-Afrika liefhet, is daar NIKS wat belangriker is as om soveel moontlik mense te kry om te vas en te bid, en dan ook te vergader op 16 Desember!!

 

Asseblief, MOENIE DAT ENIGE IETS JOU STOP NIE!!!


BEKOMMERDE SUID-AFRIKANER – WIE IS JY??

My verhouding met die Skepper

Ek is ‘n gelowige, met ‘n diep persoonlike verhouding met die Almagtige Skepper.

Ek dien die Almagtige Vader intens vanaf 1993, toe Hy met my op ‘n dramatiese wyse gepraat het, en teruggeroep het van ‘n pad wat na vernietiging gelei het.

Hy het my na my huidige posisie as woordvoerder {profeet} en gesant {apostel}  geroep net meer as tien jaar gelede.

Ek spandeer tyd in Suid-Afrika op hierdie stadium as gevolg van ‘n passie vir my geboorteland, en omdat ek uitgeroep het na die Almagtige vir verlossing van haar mense, en voorts omdat die man wat geroepe was om hierdie jaar die projek uit te voer, het gefaal om gehoor te gee aan die roeping van die Almagtige.

Ander Boere seuns en dogters voor hom was ook ongehoorsaam en siende dat tyd min raak, en die roepe van die mense van Suid-Afrika na die Almagtige ‘n klimaks bereik het, het Hy my van ander verpligtinge vrygestel om die byeenkoms van 16 Desember 2013 te fasiliteer.

Ek gaan alleenlik doen wat UITERS noodsaaklik is, en dus vertrou ek op die Almagtige om baie vinnig ‘n span te aktiveer in antwoord op hierdie boodskap.

Vir diegene wat verstaan, ek is een van die “hidden prophets” – wat openbare blootstelling vermy en werk vir die Almagtige in ‘n lae profiel geestelike wyse.

Die uiteindelike leierskap van hierdie byeenkoms moet, in geestelike terme, berus by ‘n Boere seun of dogter, aangesien ALLEENLIK so ‘n persoon die geestelike wetlike magtiging om in daardie rol op te tree, en om hierdie rede ook, is dit nodig vir my om ‘n LAE profiel te handhaaf.

Die Almagtige Vader het my opdrag gegee om ‘n boek te skryf, ‘n webtuiste te bou, en oproep te doen vir hierdie saamtrek, nadat ek geween het vir die mense en woedend was oor die leuens en dreigemente wat teen hulle uitgespreek word.

Hy wil NIE my identiteit openbaar maak nie omrede Hy NIE wil hê dat ek aandag trek, of my identiteit mense aflei van die uitvoering van die oproep nie.

Omrede ek die tegniese infrastruktuur en ondervinding het, en omdat tyd besig is om op te raak, sal ek ‘n e-pos lys diens in ondersteuning van die man wat die Almagtige in plek plaas van die man wat, nadat hy meer as vyf maande verkwis het vandat hy geroep is, weggestap het op 18 Oktober 2013.

Hoe WEET jy hierdie is die waarheid??

Soos hierbo genoem, ten opsigte van die roeping wat ek het, MOENIE my woord vat daarvoor nie – vra die Almagtige om te BEVESTIG dat hierdie oproep van Hom af IS en dat ek WEL sy woordvoerder is en, BEHALWE as Hy bevestig, moet niks hiermee te doen hê nie.

Wanneer Hy my verhouding met Hom bevestig HET, laat dit daar, en gaan voort met wat Hy JOU roep om te doen aangaande hierdie situasie.

Wie ek is in aardse terme

In aardse terme, ek is ‘n tweede geslag Suid-Afrikaner van Skotse voorouers, gebore in Johannesburg waar ek die grootste deel van my lewe was, ‘n patriot met ‘n diepe passie vir my geboorteland.

Ek is ‘n Europeër van Britse afkoms en kom vanuit ‘n liberale Engelse opvoeding.

Ek het ‘n John Chard medalje vir tien jaar vrywillige diens in die Burgermagte en was Kommandant en Regiments-kommandant tydens die vorige bedeling.

Ek is ‘n besigheidsman.

My oorhoofse posisie

Soos wat ek die Almagtige beter leer ken het, het ek beweeg vanaf ‘n baie Liberale standpunt, na ‘n baie konserwatiewe standpunt georiënteerd teenoor die Almagtige.

Ek beskou myself NIE as deel van enige godsdienstige groep, politieke party, of ander mensgemaakte groep van mense nie.  Ek sien die Almagtige in alle mense en soek waarheid in alle mense, en ek streef om te lewe in ‘n streng ortodokse en uitgesonderde (“set-apart”) lewe.

Ek vas redelik gereeld en bid “Vader, wys my die vlak van my huidige misleiding, asook hoe om dit reg te stel” en, “Vader, veroordeel my hard, en wys my ernstig tereg, sodat ek U meer perfek kan dien” sedert omtrent 1997.

Ek was op ‘n reeks vasse, op soek daarna om die Almagtige beter te kan hoor, en sodat Hy my kennis en gelowe {“doctrine”} kan verfyn.

As gevolg hiervan maak ek aanspraak op ‘n uiters noue verhouding met die Almagtige en dat die meerderheid van wat hier geskryf is, in lyn is met Sy wil en Sy weë.

Maar: ek IS ‘n mens, ek kom, soos ALMAL op aarde doen, van ‘n korrupte geestelike agtergrond, vol foute en misleiding, ek leer STEEDS, soms IS ek verkeerd, en gereeld ontdek ek dat dinge wat ek geglo het ‘n paar jaar tevore, is tot ‘n sekere mate foutief, en soms ronduit VERKEERD!

Dit is daarom jou voorreg om te evalueer wat ek sê en skryf en, as jy dit toepaslik vind, dit wat jy as foutief beskou, weg te gooi – MAAR indien jy NIE gebid het vir regstelling en harde oordeel vir ‘n aantal jare nie, en NIE gevas het tot ‘n aansienlike mate, vir die regstelling van oortuigings nie, doen ek ‘n beroep op jou om NIE oorhaastig te wees om te verwerp wat ek geskryf het of, as jy ooit met my persoonlik praat, wat ek sê – onthou altyd dat ek aanspraak maak daarop om deur die Almagtige gestuur te wees en dus, as ek iets sê wat van Hom af kom en jy verwerp dit, verwerp jy my NIE, maar jy verwerp Hom, en dit is NIE wenslik, as jy enige begrip het wat gaan gebeur op die Dag van Oordeel nie.

Sê liewer “Ek verstaan NIE” en vra Vader om jou te lei.

Wat omtrent die leierskap van die byeenkoms??

Soos verduidelik hierbo, omrede ek NIE ‘n Boere seun is nie, is ek NIE geskik om die byeenkoms te lei nie.

Ek sal SLEGS bywoon indien die Boere seun wat die Almagtige uitverkies, my uitnooi EN as die Almagtige finansieël voorsien sodat ek kan reis daarheen van waar ek my tans bevind.

WAARSKUWING – KONSEKWENTHEID

Soos wat ek bewus geword het van die situasie in Suid-Afrika, het my kennis gegroei.

Soos ek met die Almagtige saamgeloop het, het my insig gegroei, om die waarheid te sê, in die laaste twintig jaar is die meeste van wat ek gedink het ek weet van die Almagtige Vader en Sy weë, omver gewerp...

Om hierdie rede mag jy dalk vind dat daar teenstrydighede is op hierdie webtuiste en in die verbandhoudende e-boeke, asook ander dinge wat ek mag skryf .

Bring hierdie asseblief onder my aandag, maar in besonder, vra die Almagtige om aan jou bekend te maak watter die mees korrekte is, en kyk verby die realiteit dat ek ‘n mens is wat lewe in ‘n korrupte wêreld, waar die waarheid skaars is.

My menslikheid is NIE ‘n rede vir jou om hierdie boodskap te verwerp nie – soos hierbo genoem, is dit noodsaaklik dat jy jouself tevrede stel dat hierdie oproep fundamenteel van die Almagtige afkomstig IS, en gaan dan aan daarmee, ongeag watter swakhede en tekortkominge jy in my vind – soek die waarheid en kyk verby die foute – en onthou, ek is NIE werklik veronderstel om hierdie te doen nie...

STEL ASSEBLIEF ALMAL IN KENNIS WAT GEWILLIG MAG WEES OM TE VAS/DIE BYEENKOMS BY TE WOON

As jy die belangrikheid van hierdie byeenkoms op 16 Desember 2013 by die Voortrekker Monument Terrein insien, stel asseblief soveel mense moontlik in kennis hiervan, deur òf die “link” na hierdie webblad, òf die totale inhoud van die webblad te “copy” na ‘n e-pos en dit uit te stuur na elke enkele persoon in jou adres-boek wat jy dink gewillig sal wees om te vas en/of die byeenkoms by te woon. Stuur dit ook na die persone wie jy vermoed NIE sou belangstel, aangesien mense gereeld anders optree ten opsigte van dinge van die Almagtige as wat ons verwag hulle sal doen...

Wanneer jy die e-pos uitstuur, merk dit ook uit vir Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org, asseblief? Dan kan  ons hierdie name byvoeg tot latere e-pos versendings aangaande inligting rondom beplanning en reelings vir die Byeenkoms.

Daar word volledige “Unsubscribe” fasiliteite in alle e-posse ingebou.

Ons het hierdie opgestel as ‘n total onafhanklike e-pos domain wat SLEGS vir die verspreiding van inligting rondom die byeenkoms, en die uitstuur van opdaterings. GEEN e-pos adresse sal vir enige ander doel aangewend word nie.

Dan, doen wat jou hande ookal vind om te doen vir die bevordering hiervan – bel mense, besoek mense, reël vergaderings, gaan op jou knieë en doen voorbidding.

As jy Suid-Afrika liefhet, is daar NIKS wat belangriker is as om soveel moontlik mense te kry om te vas en te bid, en dan ook te vergader op 16 Desember!!

Asseblief, MOENIE DAT ENIGE IETS JOU STOP NIE!!!

VOORGESTELDE DOKUMENT OM UITGEGEE TE WORD AAN MENSE IN ARMOEDE EN ANDERE

Moet asseblief NIE hierdie uit verband ruk nie, en moet ook nie ongevraagde beloftes maak nie.

Die onderliggende boodskap is as volg:

Die Almagtige het die oproepe van Sy mense gehoor.

Hy het almal geroep wat uitredding begeer, om te begin met ‘n reeks van drie-dag vasse, waar hul slegs water kan drink, behalwe as hul gesondheid voedsel-inname vereis(dan sop/vrugte en groente). Verkieslik moet vasse begin en eindig met sonsondergang vanaf Donderdag aand tot Sondag aand, op die datums hieronder gegee. Waar die datums en tye nie prakties uitvoerbaar is nie, vas asseblief wanneer jy kan, maar die weeklikse reekse van drie-dae vasse met slegs water is belangrik.

Verkose datums (Donderdag aande) om die vasse te begin:

     ·    31 Oktober

     ·    7, 14, 21, 28 November

     ·    5 Desember

     ·    die laaste vas strek oor Geloftedag, en begin dus met sonsondergang op Vrydag 13 Desember, en eindig met      onsondergang op Maandag 16 Desember.

Bygevoeg hiertoe, het die Almagtige dit gestel dat die basis van uitredding deur die Gelofte MOET wees wat die Voortrekkers onder die leiding van Andries Pretorius gemaak het, voor die Slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838.

Aangesien die Voortrekker Monument in Pretoria die amptelike monument ter herdenking van hierdie Gelofte en oorwinning is, het die Almagtige dit gestel dat, om Hom in staat te stel om uitredding van hierdie omvang te bewerkstellig, moet TEN MINSTE 100,000 volwasse gelowiges voor Hom vergader by die Voortrekker Monument op daardie dag hierdie jaar, en vanaf sonsopkoms tot sonsondergang, uitroep tot Hom in berou van hul individuele, en gesamentlike sondes, en Hom smeek om hulle te verlos.

As dit die Almagtige behaag, sal reëlings getref word vir vervoer, om soveel moontlik van die armes na die byeenkoms te bring – bid asseblief hiervoor 

Sal jy asseblief vas, en alles in jou vermoë doen om die byeenkoms by te woon?

Indien, indien jy alles moontlik gedoen het, maar steeds nie die byeenkoms kan bywoon nie, ontmoet asseblief met almal anders in jou omgewing wie mag begeer om gehoor te gee aan hierdie oproep.

Stuur hierdie asseblief aan aan almal wat jy ken.

As jy toegang tot die Internet het, is daar meer inligting by http://www.south-africa-the-real-issues.org/Byeenkoms16Des2013.aspx in Afrikaans en http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013.aspx in Engels.

Of “Google” “South Africa the Real Issues” en gaan dan verder na die regte bladsy in die hoof opskrifte.

Dan, doen wat jou hande ookal vind om te doen vir die bevordering hiervan – bel mense, besoek mense, reël vergaderings, gaan op jou knieë en doen voorbidding.

As jy Suid-Afrika liefhet, is daar NIKS wat belangriker is as om soveel moontlik mense te kry om te vas en te bid, en dan ook te vergader op 16 Desember!!

Asseblief, MOENIE DAT ENIGE IETS JOU STOP NIE!!!


NUUSBRIEWE PER E-POS UITGESTUUR VANDAT DIE WEBWERF GELOODS IS

Die volgende nuusbriewe aangaande die inhoud van hierdie webwerf is per e-pos uitgestuur en publiseer.

Gesamentlik voorsien dit ‘n oorsig van die totale inhoud van die werf.

Die e-posse is gedoen as opvolgings, en word vertoon op die blaaie genoem: “Follow Up””Newsletters”, kliek op die titel van die e-pos, om na die individuele bladsy te gaan (ongelukkig is hierdie slegs in Engels beskikbaar):


01_Where is South Africa going REALLY -- What are the REAL Issues?

02_South Africa -- EXTREME white murder rate -- estimated 68800+ since 1994 -- highest in the World

03_South Africa -- What was Apartheid REALLY

04_South Africa -- ANC Destroying the Economy

05_South Africa -- President Zuma leads ANC singing of the Cabinet shooting whites with machine guns

06_South Africa -- Critical Factors Pointing to Collapse and Revolution

07_South Africa -- Intangible Factors Driving Collapse

07b_South Africa -- Principles and Considerations in understanding the present situation

08_South Africa -- Actions and Conclusions

09_South Africa -- Fast and Pray for Deliverance

10_South Africa -- Covenant Gathering Monday 16 December 2013

The newsletters are available to download in email ".eml" format in a WinZip ".zip" file so that you can download them and forward them to your contacts

Click here to download the zip file

The body of content of the entire suite of emails is presented on the Newsletters page at http://www.south-africa-the-real-issues.org/Followup/Newsletters.aspx


OPSOMMING VAN VAS EN BID

Baie van die geestelike konteks van dit wat op hierdie webblad weergegee word, word bespreek in baie meer besonderhede in die webblad http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray.aspx.

Hier volg ‘n samevatting daarvan:

Wanneer jy die inhoud van die “South Africa Real Issues” webwerf bestudeer het, en saamstem met my gevolgtrekking dat ‘n totale ekonomiese ineenstorting, gevolg deur ‘n geweldige, bloedige oproer, waar die oorgrote meerderheid van Europeers, Asiërs, mense van gemengde rasse, en baie Swartes wreed vermoor sal word, dan wonder jy waarskynlik wat om te doen. Indien jy iemand is wat in staat was/is om die land te verlaat, is jy dalk nie so nou betrokke by die toestande as hulle wat nie die land kan verlaat nie. Feite is, daar is miljoene wat nërens het om heen te gaan, en verder is daar baie wat Suid-Afrika té lief het om te gaan. Wat staan hierdie mense te doen?

Indien jy die hele webwerf bestudeer het, is ek seker jy het slegs een werkbare oplossing kon vind, en dit is om na die Almagtige Skepper van die hemele en aarde te draai vir verlossing.

Om dit te kan doen, het een nodig om die basis te verstaan vir so ‘n oproep, en hierdie gedeelte van die webwerf spel dit uit in detail.

Aan die einde van hierdie gedeelte sal jy ‘n verwysing vind van ‘n oproep vanaf die Almagtige vir 100,000 volwasse gelowiges om bymekaar te kom by die Voortrekker Monument op Maandag 16 Desember 2013 om hul sondes te bely, individueel en gesamentlik, en om uit te roep vir verlossing. Daar is ook ‘n versoek om ‘n reeks van sewe drie-dag vasse (slegs water) te begin op Donderdag 31 Oktober 2013 – verwys http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/100ThousandAssemble16December2013.aspx.

Die res van hierdie gedeelte word ongelukkig nie hier vertaal in Afrikaans nie (aangesien slegs hierdie blad in Afrikaans is), en lees as volg in Engels:

This email sets out the Table of Contents of the Fast and Pray section of the website with a brief summary of each component

President Zuma leads the ANC singing "The Cabinet will kill the boers with machine guns"

A vital piece of video footage which clearly evidences the President and ANC breaking the constitutional covenant with Europeans.  The singing of this song followed soon after the President and leadership of the ANC publicly offered a bull in sacrifice to the Ancestors and formally took South Africa from being a country that at least nominally sought to serve the Almighty Creator into the realms of one that serves demons.   These two incidents are fundamentally important to understanding what the Almighty is saying to those who believe. 

Table of Contents

Summary

1. Situation

A situational overview of key factors:

1.1 Jacob Zuma, the ANC and the Cabinet Declare War on Europeans

Analysis of the implications of the singing of the song mentioned above.

1.2 The Constitution and Other Covenants Violated and Voided

Further implications which are vital to understanding why the Almighty will accept corporate prayers for deliverance on the scale that is called for.

1.3 Existing Manifestation – Sadistic Farm and Other Murders

The situation with regard to the murder of Europeans,

1.4 Nkandla – Zuma prepares for all-out war

This situation at Nkandla indicates that the President and ANC see war as entirely likely.

1.5 The ANC’s Private Army

Reference to the continuing military focus of the ANC through their private army.

1.6 The Worldly Way – Civil Disobedience – the Almighty says NO

Some are proposing Civil Disobedience and some are proposing armed rebellion.  The Almighty says that this is NOT the way.  His people should repent of their sins and turn to Him as set out below

2. Spiritual Context

Some vital spiritual principles and information that contextualize the call for 100,000 adults to assemble at the Voortrekker Monument on 16 December 2013

2.1 Visions of December 2011 Revisited

This section refers to a series of visions received by the writer of gross destruction to come.

2.2 South African Mythology (Lies)

A  number of widely held beliefs about South Africa are debunked in order to put things in their proper context.

 

3. Practical Spiritual Legal Implications

The spirit realm is extremely legally orientated, this section highlights some key spiritual legal principles that are vital to understanding the South African situation and what is required to turn the country from destruction:

3.1 Words are Paramount

The use of destructive words has enormous spiritual significance.

3.2 Silence is AGREEMENT

If people fail to stand against destructive words or deeds in the spirit realm this is taken as agreement and consent.

3.3 In Democracy ALL who vote for Leaders are Culpable

Inherent in democracy is the right to join or vote for the opposition, in the Court of Heaven ALL who retain ANC membership are seen as agreeing with Ancestor worship and shooting European people with machine guns.

3.4 “Bulala” – Zulu – Kill (the White Man)

As I came to realize that most of the claims being made by the ANC against Europeans were fundamentally flawed I asked the Almighty to show me the truth.  He led me to the book Bulala and I came to see many things in a different light.  A link is provided to purchase the book which is highly recommended.

3.5 The Battle is NOT Racial it is between Believers and Unbelievers

It is stressed that the battle is NOT a racial battle it is between believers and unbelievers.  There are many who claim to believe who have no living relationship with the Almighty -- these people occur on all sides just as believers occur on all sides.

3.6 In Percentage Terms there are More Afrikaner Believers Than in Any Other People Group

While there are many false claims made for and by Afrikaners it IS so that in percentage terms there are more Afrikaner believers with significant commitment than any other people group on earth -- for this reason they DO have a special place with Yah AND they are also subject to stricter judgment.

3.7 To Touch the Afrikaner is to Touch All of European Descent

Since all Europeans are descended from the same roots and the Afrikaners are intermarried with and work together with other Europeans any attack on Afrikaners is an attack on ALL Europeans.

 

4. Timeline

4.1 There is Still Limited Time – Affirmative Action must Run its Course

There is between five and ten years before economic collapse and thereafter before killing starts in earnest but in the meantime the economic collapse will accelerate.

 

5. Important Truths

This section sets out some fundamental truths that are vital to understanding the South African situation and what is required to turn it from destruction.

5.1 Judgment in This Life

It is so that all loss, suffering, illness, etc in this life are a consequence of judgment granted by the Almighty in response to valid charges brought by the forces of darkness. 

These judgments focus on believers because the forces of darkness are not really interested in their own.  At the moment the Europeans and particularly the Afrikaners are in the forefront of massive and comprehensive judgment that is affecting a huge portion of them.

5.2 All are Descended from Noah

A widely held Afrikaner belief that African people are NOT descended from Noah is refuted and exposed as highly damaging.  The Almighty has recently stated to me that He regards this as an insult to Him personally and that this false belief is a significant factor in what is happening to Afrikaners in particular in South Africa at present in the form of judgments granted against them.

 

6. Critical Sins

The loss and destruction that has come upon the Europeans and particularly the Afrikaners is as a consequence of major sin.  Because they are closer to the Almighty so also the judgments are harsher.  They must seek out their sin and repent IF they are to obtain deliverance from the Almighty.

6.1 Afrikaners have MAJOR Errors

Afrikaner false doctrine relating to race is the biggest single sin that they need to repent of, there are others. 

6.2 Christians have MAJOR Errors

It is noted that Christianity has major errors in every field and that these errors are also bringing judgment on Europeans and, again first and foremost on Afrikaners.  Breaking any of the commandments below carries the death penalty on the Day of Judgment if not repented off and set aside.

6.2.1 The Almighty, Yah the Eternally Self-Existing, {The LORD}, your Mighty One {God} is ONE Mighty One {God}, thou shalt have NO other mighty one’s {gods} before Him

Worship of Jesus is a major sin, the man, Yahooshua, commonly referred to as Jesus was a prophet and a man filled with the Spirit of the Almighty, it was the Spirit of the Almighty in and on the man and working through him that gave supernatural power and it was legal compliance with the terms for a sinless life that lead to his resurrection.

6.2.2 No idols

The Bible is NOT what many claim for it, it is simply a colletion of fragments of reasonably accurate historical writings with isolated verses and passages that are truly inspired by the Almighty.  Worship of the book in any form is grievous sin.  Worship of the "Cross / Crucifixes" is also sin, Yahooshua died on a stake.

6.2.3 Do not take the Name of the Almighty, Yah the Eternally Self-Existing in Vain

The true name of the Almighty Creator of the heavens and the earth is "Yah the eternally self-existing" frequently incorrectly transliterated as "Yahweh" or more accurately "Yahooeh".  The prophet of Nazareth was named "Yahooshua" meaning "Yah is salvation", a name common to many men in those days.  "The LORD", "God", "Jesus", etc are all pagan blasphemous names and it is grievous sin to use them.   Yahoo.com email address bring judgment.  There WAS grace for these sins but that has been withdrawn.

6.2.4 Remember the Sabbath Day and keep it Set-Apart (Qodesh) {Holy}

The Sabbath of the Almighty is the seventh day of the week, that is Saturday.  Sunday is the day of the Sun and it is an afront to the Almighty to work on Saturday and rest on Sunday.  Furthermore the day starts as sunrise.  Christmas and Easter are pagan feasts and an abomination in the sight of the Almighty, he requires His people to observe His set-apart days -- Passover, Pentecost, the day of Trumpets, the day of Atonement, the Feast of Tabernacles.

6.2.5 Honour your Father and your Mother that it may go well with you

Modern treatment of parents is widely inappropriate and breaks this commandment.

6.2.6 Do NOT kill

There is a death penalty for murder prescribed by the Almighty, it is sin to set that aside.  Abortion is murder.  Contraception that prevents the implantation of a fertized ovum is murder.  Contraception that prevents fertilization is permissible.

6.2.7 Do NOT commit adultery

Sexual intercourse is a spiritual act that brings about a spiritual union.  Intercourse of a man with a woman who is a virgin brings about a life covenant in blood.  Intercourse with a woman who is NOT a virgin and NOT legally divorced in the sight of the Almighty is adultery and brings death.

The Almighty created men and women such that men could covenant with more than one woman.  It is sin to speak against President Zuma having more than one wife, particularly when that judgment is falsely attributed to the Almighty.  There are many Europeans who, in the Court of Heaven are recorded as having more than one "wife" and the vast majority of "married" Europeans are in adultery today.

6.2.8 Do NOT steal

Taking things under false pretences is stealing as is forcing people who are working well and dilgently out of their jobs.

6.2.9 Do NOT bear false witness and do NOT lie

There are numerous lies being propagated by all sides in the current South African situation.

6.2.10 Do NOT covet or lust

All forms of lust, includes the lust of Africans for things they have NOT worked for.  Also lust in advertising as well as sexual lust.

 

7. The ONLY Way Out

a. Small Hope of Deliverance

At the time that this message was given in 2013 the Almighty indicated there was little hope of deliverance.  Since then, in response to sustained intercession by many, He has been able to extend some measure of grace which requires a committed and intense response from South African believers NOW.

b. Day of the Covenant – 16th December – an Existing Covenant of Protection

The existing Covenant made at Blood River and remembered through the Voortrekker Monument provides a basis for the Almighty to move provided that those who are bloodline inheritors of the Covenant are willing to allow others to be grafted in to the Covenant.  Father says that this is the ONLY basis on which He can move and that 100,000 should assemble at the Voortrekker Monument in Pretoria on Monday 16th December 2013 to repent of their sins and cry out to Him for deliverance.  See http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/100ThousandAssemble16December2013.aspx for more information.

Conclusion

The actions of the ANC Leadership in Bloemfontein {Mangaung} in 2012 constituted rejection of the Almighty when they sacrificed a bull to the ancestors and a declaration of war on the Afrikaners when they sang "the Cabinet will shoot the boers with machine guns.

The Almighty has stated that physical armed rebellion will fail because of numbers and world opinion and does NOT have His support and that the ONLY hope for the believing European and other peoples in South Africa is to repent of their sin and turn to Him in great numbers assembling 100,000 at the Voortrekker Monument on 16 December 2013 after considerable prayer and fasting.

See http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray.aspx for the detailed webpage discussing the items above or download the eBook

The collection of articles is called "Fast and Pray -- Zuma Declares War on Europeans" and is available for download by clicking on this link 

Appendix A: Seek truth NOT error

Stresses the need to concentrate on seeking truth, the world is full of error.  Afrikaners in particular are prone to finding fault with others while failing to see their own error.  Self righteousness is a sin that the Almighty has low tolerance for:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/TruthNOTError.aspx

Appendix B: the Almighty speaks on South Africa

Document produced in response to leading of the Almighty which sets out those things that will come to pass unless the people turn from their sin.  Since this message was given nearly two years ago a number of things have happened that make the looming fulfillment of what is spoken of here more visible:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/AlmightyonSA.aspx

Appendix C: Judgment in THIS life

A detailed explanation of how judgment occurs in this life and why this is critical to understand what is happening in South Africa and why repentance of believers is vital:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/JudgmentTHISlife.aspx

Appendix D: What is LAW and what is GRACE?

Explanation clarifying the truth regarding the Law and Grace to keep the law:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/LawGrace.aspx

Appendix E: Getting close to the Almighty -- Appropriate prayer and fasting are VITAL (the answer to doctrinal differences)

This article sets out in detail the basis for the seven fasts that the Almighty has called for in the preparation for the Day of the Covenant this year:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/ClosetoAlmighty.aspx

Appendix F: Prayer

Some principles with regard to prayer and a range of prayers that can be prayed in order to help believers draw closer to the Almighty and walk in a way that is pleasing to Him:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/Prayer.aspx

Suggested prayers for the fasts in preparation for the Day of the Covenant are given athttp://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/100ThousandAssemble16December2013.aspx

Appendix G: Satan’s most effective lies

This section lists the most effective lies that Satan has infiltrated into the "Church", the body of believers and the world at large.  It is important to be aware of these in order to break the hold of sin on the lives of the believers in South Africa:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/SatansLies.aspx

Appendix H: Why the Almighty could do much greater works thousands of years ago (level of anointing and level of prayer)

This section explains why the level of miracles experienced thousands of years ago are NOT experienced today.  this will assist you to understand why it is necessary to assemble 100,000 believers at the Voortrekker Monument on the 16th of December 2013:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/AlmightyLimited.aspx

 

Appendix I: What if you disagree with me?

There is a huge amount in this section that most believers will find extremely controversial and, in some cases highly offensive.

What to do?

This section sets out the steps that Father has shown me for dealing with doctrinal dispute, particularly NOT getting into argument and debate and the critical importance of going on seven three day total fasts for cleansing of doctrine.

These points are so fundamental that today I have to say to you that if you think I am in error I will NOT debate with you, I WILL try and answer honest questions but the minute it begins to look like a debate or argument I am going to say to you something along the lines of "for how many years have you prayed 'Father show me the level of my present deception and how to correct it' and 'Father judge me severely and correct me harshly that I may serve you more perfectly' and 'how many sets of at least seven three day fasts have you been on with the express objective of getting close to Father, hearing Him clearly, having your doctrine purified and having your flesh put to death so that He can work through you?" and if the answer to each of these three questions is "none" or "sort of" or "I started last week" I will ask you to come back to me in six months or a year IF you still disagree with me.

These things CANNOT be resolved by reasoning or reference to the bible or any book.  They must be resolved by the Almighty Himself:

http://www.south-africa-the-real-issues.org/FastPray/IfDisagree.aspx

The collection of articles is called "Fast and Pray -- Zuma Declares War on Europeans" and is available for download by clicking on this link -- it is also contained on the webpage that this email links to.


STEL ASSEBLIEF ALMAL IN KENNIS WAT MOONTLIK SAL GEWILLIG WEES OM TE VAS EN/OF DIE BYEENKOMS BY TE WOON

As jy die belangrikheid van hierdie byeenkoms op 16 Desember 2013 by die Voortrekker Monument Terrein insien, stel asseblief soveel mense moontlik in kennis hiervan, deur òf die “link” na hierdie webblad, òf die totale inhoud van die webblad te “copy” na ‘n e-pos en dit uit te stuur na elke enkele persoon in jou adres-boek wat jy dink gewillig sal wees om te vas en/of die byeenkoms by te woon. Stuur dit ook na die persone wie jy vermoed NIE sou belangstel, aangesien mense gereeld anders optree ten opsigte van dinge van die Almagtige as wat ons verwag hulle sal doen...

Wanneer jy die e-pos uitstuur, merk dit ook uit vir Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org, asseblief? Dan kan  ons hierdie name byvoeg tot latere e-pos versendings aangaande inligting rondom beplanning en reelings vir die Byeenkoms.

Daar word volledige “Unsubscribe” fasiliteite in alle e-posse ingebou.

Ons het hierdie opgestel as ‘n total onafhanklike e-pos domain wat SLEGS vir die verspreiding van inligting rondom die byeenkoms, en die uitstuur van opdaterings. GEEN e-pos adresse sal vir enige ander doel aangewend word nie.

Dan, doen wat jou hande ookal vind om te doen vir die bevordering hiervan – bel mense, besoek mense, reël vergaderings, gaan op jou knieë en doen voorbidding.

As jy Suid-Afrika liefhet, is daar NIKS wat belangriker is as om soveel moontlik mense te kry om te vas en te bid, en dan ook te vergader op 16 Desember!!

Asseblief, MOENIE DAT ENIGE IETS JOU STOP NIE!!!

TER AFSLUITING

Ek bid dat, met die lees van die inhoud van hierdie webwerf, jy die vlak van erns in die situasie in Suid-Afrika besef het, en dat ekonomiese ineenstorting, gepaard met ‘n bloedige revolusie onafwendbaar is, BEHALWE as daar ‘n wonderbaarlike ingryping kom deur die Almagtige, in so ‘n oormaat, wat NIE in duisende jare waargeneem is nie.

Ek bid ook dat jy kan insien dat ‘n dramatiese inisiatief van gebede en vassing wat lei tot massiewe berou en uitroepe tot die Almagtige vir verlossing, die ENIGSTE wyse is waarop ‘n wonderwerk van hierdie omvang, moontlik is.

Ek bid verder dat jy sal insien dat die Gelofte gemaak by Bloedrivier die enigste soliede basis uitmaak vir so ‘n afsmeking, en dat die Voortrekker Monument daarom die ENIGSTE gepaste plek hiervoor is.

Sodra jy hierdie punt bereik, doen ek ‘n beroep op jou om almal wat na jou mening MAG belangstel, per e-pos te kontak, en hulle te vertel van hierdie webblad en webwerf, en ons te “copy” na Add-to-list@SA-Covenant-Gathering.org sodat ons hulle adresse by die lys kan voeg.

Wanneer jy dit gedoen het, doen ek ‘n verdere beroep op JOU OM AS VRYWILLIGER te help in watter hoedanigheid jy ookal ‘n bydrae kan maak, vanaf die doen van voorbidding tot enige ander rol waarvan jy kennis en ondervinding het om uit te voer, ‘n sekulêre of geestelike rol.

Hierna doen ek ‘n beroep op JOU om enige iets anders wat ons Vader in die Hemel jou op die hart lê om te doen.

Die lewes van miljoene mense hang af van jou en mense soos jy se optrede nadat hulle hierdie boodskap gelees het.

Baie dankie dat jy hierdie gelees het!

 

Writer@SA-Covenant-Gathering.org

FREE eBook

 

Click here to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

At the top left of the screen click on "Files" and at the bottom of the menu "Download"

Alternate link to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

Link to Zip file format of the free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (22 MB)

Click on "File" in the top left hand corner of the screen and then "Download"

The entire book is ALSO posted on this website should you want to read it on-line

If none of the above work email me at Author@South-Africa-The-Real-Issues.org and I will supply you with a Drop Box login in order to download

Click here to read about the images on the Cover

Do NOT Impute Motive

From consideration of the current situation in South Africa it is very easy to infer a hidden agenda on behalf of the ANC to destroy Europeans in South Africa, however I have come to understand that this is NOT the case, refer

http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/DoNOTImputeMotiveANCNOhiddenagenda.aspx

The counterpoint to this is that the motive of Afrikaner Europeans was ALSO not the motive imputed to them by the ANC and the Western world

 

One Hundred Thousand challenged to seek the Almighty Creator at the Voortrekker Monument in Pretoria on Monday 16th December 2013

This website evidences the impending utter destruction of South Africa and challenges those who can grasp the seriousness of the situation to come before the Almighty in Pretoria on Monday 16th December 2013 to cry out for deliverance -- see page http://www.south-africa-the-real-issues.org/Gathering16Dec2013.aspx

Subscribe to mailing list

Contact / Follow / Donate

You can contact us at:

Email: Comment@South-Africa-The-Real-Issues.org

Twitter: @SARealIssues

 

YouTube: SAfricaRealIssues or http://www.youtube.com/watch?v=4NVkRmBTB7k

We look forward to hearing from you

If you consider the contents of this site to be relevant and valuable please tell as many people as possible about this site

This site is entirely self funded and self operated -- should you be in a position to make a donation this would be most welcome donations can be made through PayPal -- please email us to make an arrangement 

If you have NOT seen this YOU need to! Zuma sings shoot the Boer

President Jacob Zuma, President of South Africa, leads the ANC Leadership and tens of thousands of ANC supporters in singing "The Cabinet will shoot the Boer with machine guns" in Bloemfontein on 8th January 2012 -- it appears that he may well have done this AGAIN on 16th December 2012

If you have NOT seen this you NEED to

This violates his Oath of Office, the Constitution, and, and, and -- it is a basis for impeachment

The agreement reached in October does NOT neutralize the culpability of the PRESIDENT doing what you will see here

This is NOT a "struggle song" -- the Cabinet during the struggle was made up of Boers -- this is a MODERN song

There is a direct correlation between this and the massive rate of white murders discussed in this book and on this site (between 68,800 and 165,000 since 1994)

There are OTHER very unpleasant unavoidable conclusions to be drawn

Note the enthusiasm of the participants and then ask yourself what conclusion you draw!

This website and the book that is available for free download here discuss this and many other unpleasant facts that point to some very unpleasant conclusions about the direction that South Africa is going

You can download the video from https://www.box.com/s/yfricz1py78hitx4aal7

or from https://docs.google.com/file/d/0BxX3T4bXCWezYjVHQzNBU3hLTWM/edit?usp=sharing

Please take some time to engage with the content

The ONLY way that Jacob Zuma and the ANC can reverse this is by a widely broadcast public apology by Zuma and his top ANC Cabinet members broadcast on all TV and Radio Channels and many newspapers and CONCRETE action to bring a halt to ending white murders -- in my mind that requires that the Death Penalty is reinstated

Visit http://www.south-africa-the-real-issues.org/Home/ZumaSings.aspx for further toxic songs and further commentary

 

Please share

If you think this is important please share with as many people as you can

Please use the Share Buttons on every page to post to Facebook, Twitter, LinkedIn, send emails, etc

Please click here for suggestions as to what you might do if you really want to share this with as MANY people as possible

Website Contents

Please click on the topics to access the relevant page

Home

Do NOT Impute Motive -- the ANC and the Afrikaners

About the Cover

Preface

Zuma leads tens of thousands in singing about murdering whites -- an in-depth analysis of why this is so destructive

The South African Extreme white murder rate -- what is driving it? -- analyzed in-depth

What was Apartheid Really? -- an in-depth analysis of why Apartheid was NOT what it is widely believed to be

  

 Introduction

· Preamble

· Simplifying Complexity – my Analytical Approach

· Who AM I?

· What I am Feeling (same as most Europeans?)

· Evidence of Impending Collapse

· The Audience for this Book

· The Level of Murders of Europeans

· Race – The Unmentionable Fundamental that is Driving it ALL

· To my African Countrymen – WHY I am Alienated

· Why am I so UNSETTLED?

· 10 Concrete things the ANC is doing that are causing Irreversible Economic Damage

· There ARE Highly Intelligent and Highly Capable Africans – BUT…

 

The Critical Issues

·         The Critical Issues Overview

·         Mythology

                o   SA Myths Debunked

                o   What the White Man Brought to South Africa

o   The Truth about Exploitation, Oppression, etc

o   Erroneous Thinking in terms of Majority Rule

o   Affirmative Action and Black Economic Empowerment are Complete Misnomers

o   The Black Settlement Phenomenon – Total Lack of Creativity and Initiative – Social Helplessness

o   How is Prosperity Created?

o   How is Poverty Created?

o   The ANC is Founded on a Fundamentally False Premise

·         Economic Meltdown -- The Time Trajectory of Strategic Collapse

·         The ANC’s REAL Agenda?

·         Black Population Explosion

·         The Collapse of Education

·         South Africa is NO Longer a Democracy

·         Other 

 

The Intangible Factors Driving South Africa’s Collapse

·         The Dunning-Kruger Phenomenon ? Arrogant Ignorance and Other Destructive Consequences

·         Understanding Early Childhood Learning and its Impact on South Africa

·         Understanding “Power-Fear” and its Negative Consequences for South Africa

·         The African “Garden of Eden” Mindset (Money Grows on Trees)

·         Greed Versus Prudence

·         Understanding versus Rote Learning

·         Assets and People do NOT EQUAL Wealth

            o   The Land Issue

            o   Asset Obsession and things that are NOT Wealth

            o   Different Definitions of Wealth – Another Point of Difference

·         Genetics?

            o   Major Gaps in African Deductive Reasoning – Cause and Effect, etc

            o   Is the Manifest Cause and Effect Cognitive Gap Throughout Africa Evidence of a Genetic Short Coming?

·         Words – Harder than Concrete

·         The African Victim Drama and European Rescue Drama Dynamic

·         Communism – Exacerbating Power-Fear and Arrogant Ignorance

·         Witchcraft and Ancestor Worship – Central to Understanding

·         European Fundamentals that Mask the Seriousness of the Situation

                o   Attributes of Europeans and Africans Contrasted

                o   Psychodynamics of Africans and Europeans

o   European Fundamentals – Towards Understanding South Africa 2013

o   Mistakes the Europeans (especially Afrikaners) made

o   The 2%:12%:86% Wealth Creation Phenomenon amongst Europeans

o   Fundamental European Values at a Wealth Creator, Wealth Developer Leadership Level

o   What South African Europeans do Instinctively to Accommodate Africans

·         Liberalism

            o   Incorrect beliefs of Liberal, Christian Europeans

            o   Liberalism – Seriously Clouding the Issues

·         The Religious Dimension

·         Apartheid

            o   Overarching Headlines a Week after Reading the book “Bulala” by Cuan Elgin

            o   Thoughts after Reading Bulala – A True Story of South Africa by Cuan Elgin

            o   What WAS Apartheid? – REALLY?

            o   Afrikaner Racial Hostility, Distrust, Fear and Arrogance – Truth with Wrong Attitude

            o   The Afrikaner Paradox – Blessed AND Persecuted

            o   Apartheid – Afrikaner South Africa’s Public Relations Disaster 

                    o   Critical Population Statistics

                    o   White Unemployment

                    o   Afrikaner Alienation


Some Important Principles

·         Creating Wealth in the New South Africa

·         What is an Economy? – REALLY?

·         The Fundamentals of Mining

·         What is the Purpose of Government?

·         Why South Africa could NOT have Grown much more before 1980

 

Other Considerations

·         Did you know? – things that are breaking

·         An Alternative Summing up

·         Why is the Johannesburg Stock Exchange so Strong?

·         Letter to the Editor of a Professional Journal

·         Letter to the Editor of an Afrikaans Newspaper about Zuma singing Shoot the Boer

·         Why are Europeans NOT much more Energized in Defending themselves?

·         Why did the ANC only really have an impact from the late 1940’s?

·         Lessons from Dingaan and Retief ? Treachery

·         The Battle of Blood River – a Case Study in African Fundamentals

·         What IS Democracy?

·         What the British Brought

·         A Prophetic View – “The Almighty Speaks on South Africa”

 

Possible Courses of Action

-         Technically Valid Corrective Actions – Envisioning the Impossible

-         What can YOU do?

-         The basis for Europeans Withholding BEE, AA and tax and Demanding Change NOT the way to go

-         Your Options

-         Defensive Actions to Consider

 -         Get the message across

        -         Contact Newspapers around the World -- nearly              300 eMail Addresses

        -         Contact Europeans Parliamentarians

        -         Contact Diplomatic Missions 

        -         Western Cape

 

Conclusion – The Essence of my Views on South Africa

 

Fast and Pray -- Some Spiritual Considerations

 

Follow up -- Developments after completing the book

 


Click here to download free pdf eBook -- South Africa -- The Real Issues (24 MB)

The ENTIRE book is ALSO presented on this site so that you can read on-line -- there are links in the Table of Contents to all pages

Please click here to send an email to subscribe to our mailing list Subscribe@south-africa-the-real-issues.org

Click here to email me on Author@south-africa-the-real-issues.org